1. En büyük MEKR (aldanış), benliğinin sonuçlarını yaşayıp, dışsallıkla tatmin olurken; bildiklerine güvenip, bildiklerinin yaşamında olduğunu sanmaktır!

 2. Olgun insan, muhatabına konuşma hakkı tanıyan, konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlemesini bilen insandır. Bilgisini göstermek ve bununla egosunu tatmin için değil, karşısındakinin bilmediği bir şeyi ona fark ettirmek için konuşur. Elbette bunun için önce dinlemesi gerekir.

 3. Beyin adıyla anılıp üzerinde fikir yürütülen, her an esmâ özellikleriyle açığa çıkmakta olan ALLÂH’tır. BEYİNİ TANIMAK; Allâh esmâsını tanımaktır. İslâm, ötendeki yukarıdaki tanrıdan değil, her an esmâsıyla varlıkta açığa çıkan ALLÂH’tan söz eder. Açıklaması KURÂN ÇÖZÜMÜ’nde.

 4. Beyin, Allâh isimlerinden oluşmuş bir pakettir ki, her an O’nun sayısız özellikleri açığa çıkar. El hâfız isminin beyin adı altında açığa çıkışına hafıza/memory denir. Levhi mahfuz, beyindeki hafıza sistemidir ki, herkes kitabını/yaşam bilgisini oradan OKUR.

 5. Çocuktum, pencerenin önünde minareyi seyrederken o güne kadar TANRI ULUDUR diye okunan ezanın ilk defa ALLÂHUEKBER şeklinde okunduğuna şahid olmuştum. ŞÜKÜR ölmeden önce, Türkiye’de bir çağı kapatan, Ayasofya Camisinin açılmasına da şahid oldum. Allâh yeni döneme hazım versin.

 6. Tanri ulu mudur? Tanrı ulu olur mu? Muhammed aleyhisselâm “TANRI VE TANRILIK KAVRAMI GEÇERSİZDİR/LA İLAHE” derken, hangi cehalet ALLÂH’ı “tanrılık” derekesine indirdi! https://ahmedhulusi.org/tr/yazi/tanri-ulu-mudur

 7. Dünya hayatı savaş - seviş dünyasıdir. Hakikatin olan Allâh’a eremediysen, gören gözün, işiten kulağın, söyleyen dilin olmadıysa, var biraz da sen oyalan! Bedenin secde mahali mekân; ölümsüz kuantum beynin secde mahali mekânsızlıktır. Beden, secdesindeki hissediş kuvvetini bulunduğu yerin enerjisinden yararlanarak arttırır. Kuantum beyin, orijin bilgisini açığa çıkartarak “yokluğunu” hissettirerek yaşatır mekânsızlıkta. Hedef “Secde”.

 8. HER ŞEYİNİN Rabbinin yaratışıyla var olduğunu hissetmek, secdenin kapısıdır. Tevhid, “BEN” yok, YALNIZCA ALLÂH denme ve yaşanması hâlidir.

 9. İNSAN”da hakikatin açığa çıkması mekânsızlıktaki SECDE ile gerçekleşir. “SECDE ET KURB YAŞA” âyet. Secdesiz namaz olmaz! Beden topraktır; toprağa döner!

 10. Hac bayramınız mübarek olsun. Allâh’tan egomuzu kurban etmeyi bize kolaylaştırmasını, gelecekte yanmamıza sebep olacak her şeyden uzak kalmayı, ve hepimizin sonsuz mutluluğa ulaşmasına vesile olacak şeyleri bize nasip etmesini niyaz ederim.

 11. Bilgi tabanına girmiş, bilincinde perde oluşturan bilgilerden (şartlanma yollu edindiğin kabûllerinden) arındırabilirsen beynini, AŞİKÂRDIR ZÂTI HAK.

 12. Gerçekte 2D frekans boyutunda (data/bilgiboyutunda) yaşadığımız; 3D hologram dünyamızın ise, data yaratısı olduğunu anlayabilsek!

 13. Kur’ân-ı Kerîm’de İHLÂS Sûresini okuyup, bu bilgiye iman eden birinin, bigbang (evrenin tek bir noktadan patlamayla oluştuğu) teorisine inanmasına şaşarım. Kuantum teorisi de bu anlayışla bütünleşmez!

 14. Ne hikmettir ki, insanların çoğu gözleriyle gördükleri cehennemi, Güneş adıyla etiketledikleri için fark edemiyorlar. Oysa Güneş’in cehennem olduğu hadiste mevcut. Büyüyüp Dünya’yı ve Dünya’nın çekim alanına tâbi tüm insanları içine alacağı 1400 sene önce söylenmiş.

 15. Ölümle ölünür mü? Ölüm nasıl tadılmaya başlanir? 1985’te nasıl anlatmışız ölümün tadılmasını ve ne olduğunu (2 bölüm) https://ahmedhulusi.org/tr/sohbet/insan-ve-olum-otesi-1-sistem…

 16. KUR’ÂN-I KERÎM’deki anlatımların pek çoğunun METAFOR olup, bunların anlamı çözülmeden hakkıyla değerlendirilemiyeceğini anlamak zorundayız!

 17. Kesinlikle bilinçleri şok eden görüntü. Evrenin uzak bir köşesinden her nokta bir galaksi ki, her galaksi milyarlarca yıldızdan oluşuyor! Hâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in, size yukarıdaki bir tanrıyı tanıtmak için geldiğini düşünenlerden misiniz? “ALLÂH” ismiyle neye işaret ediliyor acaba?

 18. Einstein ve sonrakilerin TEK’likten söz edişlerinden sitayişle nakillere şaşıyorum! KUR’ÂN 1440 yıl önce TEK’liği vurgulamış, TANRI kavramının geçersizliğini vurgulamıştır. ALLÂH isminin bir TANRININ adı olduğunu sananlar KURÂN’I HİÇ ANLAMAMIŞLARDIR!

 19. KUR’ÂN İsmi ALLÂH olanı açıklar ve tarif eder İHLÂS Sûresinde. Kur’ân OKUmak için Besmele şarttır. Besmelenin anlamı ise: “İSMİ ALLÂH OLAN HAKİKATIMDIR Kİ RAHMAN VE RAHÎMDİR” Bu ifade açık TEKLİĞE işarettir. İsmi ALLÂH olan sınırsız sonsuz TEK’DİR!

 20. ALLÂH İSMİYLE İşaret edilendeki sonsuz sınırsız potansiyele RAHMAN adıyla işaret edilmiş; ordaki mânâların seçilir hâle gelmesi sistemi de RAHÎM ile belirtilmiştir. RAHMANdaki potansiyel Kurân’da Esmâülhüsna ile anlatılmıştır. Her şey TEK’ten TEK’e!

 21. Lailahe illa ALLÂH, vurgusuyla tanrı kavramını reddeden Kur’ân, en başındaki “İSMİ ALLÂH” ifadesiyle beyinlerin şunu sorgulamasını istiyor: öyle ise, İSMİ ALLÂH olan nedir? Ne olduğuna işaret ise RAHMAN, RAHÎM VE İHLÂS’da mevcut. İnsanın hakikati olan ALLÂH, ne? Ezberini UNUT!

 22. Yazdığım mesajları, ezberindekileri bir yana koyarak, düşünmeye başlayanlara, ALLÂH makas değiştirtecek, yepyeni ufuklar gösterecektir. Ezberinden ARINIP, DÜŞÜNEN VE HİSSEDEN KURTULUR.

 23. Cevabını hazmedemiyeceğiniz soruyu sormayın! Hem kendinize hem de sorduğunuza eziyet olur o soru.

 24. Beşeriyetine süs elbisesi olarak vahdet/hakikat ilmini giydirebilirsin ama bu sonunda hüsrandan başkasını yaşatmaz! Vahdet, yaşanan hissediştir ki, yaşayanda hiçbir nedenle yanma oluşmaz. Yanan beşerdir, Allâh yanmaz! Allâh nuru cehennem ateşini söndürür!

 25. Kendini nelerle kayıtlayarak, özündeki ilim ve kudretin açığa çıkışını sınırladığını fark etmezsen, olduğun gibi yaşamanın sıkıntıları içinde hayatın devam eder. Seni sınırlayan en önde gelen şeyler, kabûllerin, “M” lerindir! Beni“M” lerin zincirlerindir! Yarın zaten hiçbiri yok!

140 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!