Hakk’ın hakkını, büründüğü sûrete göre vermelisin.