İnsan; “HALİFE”dir. İnsansı; insanın hakikatine inanmayıp, kendini beden kabul edip, dünyevi zevk ve keyfi için yaşayan türdür, insan benzeridir. Rahimde 120. günde beyni cehennemden çıkmayı sağlayacak kudreti ruhta açığa çıkartamayan beyinler cehennem içindir, insansıdır. Okuyun Araf Sûresi: 178-179!