Zekâ, fikirlerle uğraşırken; akıl, sistemli düşünceye yönelir!