İnsan ismine liyâkatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nispetindedir!