Gururundan, benliğinden, her şeyi kontrol etme, yönetme hevesinden geçemeyen, aşk cennetine giremez; yanar durur!