Akıllı, aklın kullanılmadığı ortamda susmasını bilendir.