İnsanların mertebe verip veliy sandıkları kişilerin neredeyse tamamı ebrardır gerçekte mukarreb velilerden hiç haberleri yoktur.