DUA VE ZİKİR
DUA VE ZİKİR
42. ÖZEL BİR 19'LU HÂCET DUASI

Düşmanına galip gelmek için:

İnne hızbAllâhi hümül ğalibun;

"Muhakkak Allâh taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!" (5.Mâide: 56)

Felhükmü Lillâhil 'Aliyyil Kebiyr;

"Hüküm, Alîy, Kebiyr olan (açığa çıkan kuvvelerinin hükmediciliğini reddedemeyeceğiniz) Allâh'ındır!" (40.Mu'min: 12)

Düşmanından korunmak için:

HasbiyAllâhu lâ ilâhe illâ HÛ

"Allâh bana yeter! Tanrı yoktur sadece 'HÛ'!" (9.Tevbe: 129)

HasbünAllâhu ve nı'mel vekiyl;

"Allâh yeter bize, O ne güzel Vekiyl'dir!" (3.Âl-u İmran: 173)

Nı'mel Mevla ve nı'men Nasıyr;

"Ne güzel Mevlâ'dır (sahiptir O) ve ne güzel Nasîr'dir (zafere ulaştırıcı'dır O)!" (8.Enfâl: 40)

Rızık genişliği için:

VAllâhu yerzuku men yeşâu Bi ğayri hisab;

"Allâh dilediğine hesapsız rızık verir." (2.Bakara: 212)

Ve a'tedna leha rizkan keriyma;

"Onun için cömert-zengin bir yaşam gıdası hazırlamışızdır." (33.Ahzâb: 31)

İnnAllâhe "HÛ"velĞaniyyulHamiyd;

"Muhakkak ki Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir." (57.Hadiyd: 24) (60.Mümtehine: 6)

Allâhû Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin. Amin.

41. RASÛLULLÂH'IN ÖĞRETTİĞİ ÇOK ÖZEL DUALAR  42. ÖZEL BİR 19'LU HÂCET DUASI - SAYFA 109  43. HÂCET (İHTİYAÇ NAMAZI) - SAYFA 111  43. HÂCET (İHTİYAÇ NAMAZI)
Sayfa 110