Beyin Maddedir Yanılgısı

İnsan Evrimle Mi Oluştu?

Din Neyi Anlatıyor?

İslâm Dini Nasıl Yaşanır?

İrfan Aynası (2. Bölüm)

Gülşen-i Râz Sohbeti (4 Bölüm)

Aşk İçin Gelmişiz - YENİ ESERİMİZ

Kitabullâh Diyor Ki

Onlara: “Allâh’ın inzâl ettiğine (varlığın ve varlığınızın Allâh Esmâ’sı olduğuna ve Sünnetullâh bilgisine) iman edin” denildiğinde onlar: “Hayır, babalarımız neye tâbi ise biz de onların tâbi olduklarına (dışsal tanrısallığa) uyarız” derler... Ya babaları gerçeğe akıl erdiremeyen hakikati bulamamış kişidiyseler? (2.Bakara: 170)

Allâh kimin için hidâyet murat ederse, onun sadrını (içini - anlayışını) İslâm’a (teslim olmuşluğunun farkındalığına) açar! Kimi de saptırmayı dilerse; onun da sadrını (içini) daraltır, sanki zorlukla semâya yükseliyormuş gibi! Böylece Allâh, iman etmeyenleri aşağılar! (6.En’Am: 125)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

Aşkın mecazı, kişiyi sahip olduğu her şeyden kopartırsa... Ya hakikisi?

- Ahmed Hulusi

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü

İsteyen Herkese Ücretsiz HEDİYE!

HEMEN TALEP EDİN!