17. Isra' Sûresi

İsra Suresi Mekke döneminde 50. sırada nazıl olmuştur... Bazı ayetlerinin (73-76... gibi) Medine döneminde nazıl olduğu da söylenir...

“İsra” sözlük olarak, gece yolculuğu/geceleyin yürümek/gece yürüyüşü yaptırmak, manalarına gelir... Bu surenin 1.ayetinde, Hz.Rasulullah’ın geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya  isra edilişinin anlatılması dolayısıyla  sure bu ad ile anılıp şöhret bulmuştur... Bu sureye ayrıca, İsrailOğullarından bahsetmesi ve ihtiva ettiği bazı hükümlerin “On Emir” ile paralellik göstermesi dolayısıyla “Ben-i İsrail Suresi” de denir...

Bir çok esas-ı diniyye, nübüvvet-risalet-vahiy realitesi ve vahdet esasları ihtiva eden bu surede Makam-ı Mahmud (79.ayet) ve ayet-ül ızz (111.ayet) de bulunmaktadır...

Sure, 111 ayettir...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya isrâ (tayy’i mekân) etti... O’na delillerimizi gösterelim diye... Hakikat şu; “HÛ”; Semi’dir, Basıyr’dir!

2-) Musa’ya hakikat BİLGİsi (Kitap) verdik... Onu: “Ben’im dûnumu vekîl edinmeyin!” diye İsrailoğullarına bir kılavuz kıldık.

3-) (Ey) Nuh ile beraber (gemide) taşıdıklarımızın torunları... Muhakkak ki O, çok şükreden bir kul idi.

4-) Kitapta (İlim boyutunda) İsrailoğullarına şu hükmü takdir ettik: “Siz, arzda iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve alabildiğine benliğinizi büyüteceksiniz!”

5-) O ikisinden ilkinin zamanı geldiğinde, güçlü kullarımızı üzerinize getirdik... (Onlar) yurtların aralarına girip araştırdılar... (Bu) yerine getirilmiş bir vaat idi.

6-) Sonra sizi, onlar üzerine bir kere daha üstün kıldık... Mallar ve oğullar ile size yardım ettik... Savaşçılarınız itibarıyla sizi kalabalıklaştırdık.

7-) (Bildirdik ki) eğer iyilik ederseniz, kendi nefsinize iyilik etmiş olursunuz; eğer kötülük yaparsanız, o da kendinizedir! Sonrakinin süresi geldiğinde, yüzlerinizi karartsınlar, ilkinde oraya girdikleri gibi tekrar Mescid’e girsinler ve üstünlük sağladıkları şeyleri yerle bir etsinler diye (kullarımızı tekrar gönderdik)...

8-) Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder... Eğer dönerseniz, biz de döneriz... Cehennemi, hakikat bilgisini inkâr edenler için kuşatıp kayıtlayan bir ortam kıldık.

9-) Muhakkak ki şu Kur’ân, en sağlam gerçeğe hidâyet eder; yararlı çalışmalar yapan iman ehline kendileri için büyük karşılıklar verileceğini müjdeler.

10-) Sonsuz gelecek yaşamları olduğuna iman etmeyenlere de, kendileri için acı azap hazırladığımızı (müjdeler).

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!