Sayfayı Yazdır

Ehl-i Beyt'te Namaz

"B"ismillâh'ir Rahmân'ir Rahıym...

"Varlığımı da oluşturup ismi "Allâh" olan Rahmân'dır Rahıym'dir... Ki O'nun namınadır eylemim!"

Dedin... Ve...

Bu arada "ALLÂH", dilinde okudu!

Kendi kuvvet, kudret ve ilmiyle var olan âlemlerin Rabbi olan "Allâh"ın, özelliklerinin eseri olan âlemlerini seyr hâlinde olduğunu; ve o âlemlerin terbiye edici, yönlendirici, var edicisinin de "Allâh" olduğunu açıkladı... Daha doğrusu bunun böyle olduğunu sende dile getiren Allâh oldu!

Sen, "yok"luğunu fark ettin, böylece çıktın aradan, ortada kaldı sadece Yaradan; ve "ALLÂH" sende bu mânâyı ifade etmeye başladı.

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 Söylenmemişleri anlatıyorum, Nerden çıkardın diyorlar. Söylenmişleri anlatıyorum, eskileri tekrar ediyorsun diyorlar.

01:25 İman, taklit kabul etmez.

03:55 Honda robotunun kıldığı gibi namaz olmaz.

05:50 Namaz diye bahsedilen Salât, yöneliştir.

07:00 Ehli Beyt, salâtın hakikatini yaşarlardı yani her kelimenin mânâsını beyninde önce düşünüp, hissedip, yaşayarak, kendilerinde bulurlardı.

07:55 BismillahirRahmânirRahiym

08:25 El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn

10:48 Er RahmanirRahıym

12:27 Mâliki / Meliki YevmidDiyn

13:30 İyyaKE na'budu

15:38 VE iyyaKE nesta'iyn

16:30 İhdinasSıratal'müstakıym

17:55 Sıratalleziyne en'amte aleyhim

18:46 Ğayril'mağdubi aleyhim Ve laddaaalliyn

19:40 Allahû Ekber

20:30 Rukû

22:30 Subhane Rabbiyel Aziym

25:30 Semi' Allahu Limen Hamideh

26:20 Lekel-hamdu kema yenbagi li-Celali vechike ve azimi sultanike

28:05 Allahû Ekber - Secde - Subhane Rabbiyel Alâ

29:00 "Ben" virüsü

31:12 İki secde arası oturuş ve 2. Secde

33:00 İşte bu yaşanılası ve yaşanması istenilen günümüzde namaz kılmak diye geçiştirilen, gerçekte Kurân'daki adı salât olan eylemdir. Salât müminin mirâc'ıdır. Mi'râc, Allâh'a urûctur.

35:00 Din; varlığın orjini, hakikati Allâh'tır; Allâh var, ben yokum diyebilmektir. Bunu hissedip yaşamaktır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!