Kitaplar

 • Evrensel Sırlar Evrensel Sırlar

  Yazan: Ahmed Hulusi Seslendiren: Tolga Tibet Dünyanın düz bir tepsi ve kâinatın merkezi olduğu yolundaki ilkel düşünceden; milya...

 • İrfan Aynası - 2 İrfan Aynası - 2

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin MUHYİDDİNİ ARABÎ'nin MİR'ATÜ'L İRFAN (İrfan Aynası) eseri ile ilgili, 1983 yılında yaptığı sohbet kayd...

 • İrfan Aynası - 1 İrfan Aynası - 1

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin MUHYİDDİNİ ARABÎ'nin MİR'ATÜ'L İRFAN (İrfan Aynası) eseri ile ilgili, 1983 yılında yaptığı sohbet kayd...

 • Gülşen-i Râz - 4 Gülşen-i Râz - 4

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin ŞEYH ŞEBÜSTERİ'nin GÜLŞEN-İ RÂZ MESNEVÎSİ eseri ile ilgili, 1985 yılında yaptığı sohbet kaydının 4. bö...

 • Gülşen-i Râz - 3 Gülşen-i Râz - 3

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin ŞEYH ŞEBÜSTERİ'nin GÜLŞEN-İ RÂZ MESNEVÎSİ eseri ile ilgili, 1985 yılında yaptığı sohbet kaydının 3. bö...

 • Gülşen-i Râz Sohbeti - 2.bölüm Gülşen-i Râz - 2

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin ŞEYH ŞEBÜSTERİ'nin GÜLŞEN-İ RÂZ MESNEVÎSİ eseri ile ilgili, 1985 yılında yaptığı sohbet kaydının 2. bö...

 • Gülşen-i Râz Sohbeti - 1.bölüm Gülşen-i Râz - 1

  Bu sohbet, Ahmed Hulûsi'nin ŞEYH ŞEBÜSTERİ'nin GÜLŞEN-İ RÂZ MESNEVÎSİ eseri ile ilgili, 1985 yılında yaptığı sohbet kaydının 1. bö...

 • Yenilen! Yenilen!

  Çağdaş bilimin verilerine erişemeyen beyinler için, geçmişte, hakikati görmenin tek yolu “keşif” veya “fetih” denilen, içsel algıl...

 • İnsan ve Din İnsan ve Din

  Kur’ân-ı Kerîm’i değerlendirmede iki türlü anlayış mevcuttur. Birinci anlayış, “B” harfinin işaret ettiği sırrın farkında olmayan...

 • Yaşamın Gerçeği Yaşamın Gerçeği

  Gerçek dünyamız, “KOZA”mız! “Kozamız”ın dışındaki gerçek Dünya’dan acaba haberimiz var mı?

 • Tecelliyât Tecelliyât

  Gözün görme sınırları kadar düşünen beyne sahip kişinin, varlığın özüne yönelerek, gerçekte var olmayan vehmî benliğinden kurtulup...

 • Akıl ve İman Akıl ve İman

  Nereye kadar AKIL? Niçin, nasıl ve neye İMAN? Müminler neye İMAN zorunda? ŞEYTAN nereden indi?

 • Hz.Muhammed Neyi OKUdu? Hz. Muhammed Neyi OKUdu?

  Eline yazılı metin verilmeyen Hz. Muhammed'in neyi "OKU"ması istendi? "ÜMMÎ"nin mânâsı nedir? "Cebrâil" niçin ve neden "SIKTI"? "...

 • İslâm'ın Temel Esasları İslâm'ın Temel Esasları

  Ya Rabbel Âlemîn! "Mescit" ve "cami"ler, "tapınak"lara dönüştürülmüş; "ALLÂH" adıyla tanıttığın Aziyz ve Subhan varlığın ise "tan...

 • İslâm İslâm

  Hepimizin kendine göre, az ya da çok Din hakkında bildiklerimiz vardır. Bunların çoğu, hatta belki de hepsi, araştırmaya dayanmaya...

 • Hz.Muhammed'in Açıkladığı Allâh Hz. Muhammed'in Açıkladığı Allâh

  Ne tanrı tanımazların (“ateistim” diyenlerin), ne de hayalinde, duyduklarına, şartlanmalarına göre bir TANRI varsayanların, “Hz. M...