İbadet Hakkında Yazılar

 • Dua, özünüzdeki Allâh Esmâ’sından gelir; beyninizden, o amaca yönlendirilmiş dalga olarak açığa çıkar ve hedefe ulaşır! Niçin Dua?

  Bak Dostum; Bil ki, bu kitap, sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir!.. Bu kitap, sana Rabbinin seslenişi; sana açt...

 • “Hassas olduğunuz saatlerde DUA etmeyi ganimet biliniz... Çünkü bu hâl rahmet saatinin hâlidir.” “Dua”nın Şekli

  DUA ederken bazı hareketler oldukça önemlidir... Dua ederken, kollar koltuk altı görülecek bir şekilde yana açılıp, eller yüze pa...

 • Araç-Amaç Araç-Amaç

  Kelime-i şehâdet’ten sonra, “İslâm”ın ikinci şartı Mirâc'dır! Kelime-i şehâdet ile, “Allâh”ın varlığına, Tekliğine, Ahadiyetine,...

 • İbadet, kişinin kendisi içindir! İbadet, Kişinin Kendisi İçindir!

  Eğer söylediklerimiz doğru ise... Böyle bir yaşam gerçeğine ne ölçüde hazırsınız, lütfen bu soruya cevap veriniz?.. Nasıl, cevab...

 • Örtülen Gerçekler Örtülen Gerçekler

  Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tartışmak abesle iştigal; çünkü onlar, içinde yaşadıkları Evrensel Sistem’i “OKU”makta özürlül...

 • Tanrının Gökten İnen Kadiri Tanrı'nın Gökten İnen Kadiri

  Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına “Kadir Gecesi” derler... Ulu tanrı, yeryüzündeki se...

 • Abdest Temizlik İçin mi? Abdest Temizlik İçin mi?

  Abdest nedir, nedendir?.. Bu soruya hemen herkesin vereceği cevap bellidir. “Temizlik için!..” Ya..? Öyle mi?.. Eski deyişle “...

 • Dua: Yönlendirilmiş Beyin Dalgaları Dua: Yönlendirilmiş Beyin Dalgaları

  “DUA, MÜMİNİN SİLAHIDIR!” Diyor Allâh Rasûlü (aleyhisselâm)! Acaba biliyor muyuz “dua” niçin bu kadar önemlidir? “Dua” nedir, ni...

 • Zikir Nedir? Zikir Nedir?

  Zikir yapanlar ikiye ayrılırlar: a- Allâh'a yakîn için. b- Cin denilen görünmez varlıklarla iletişim kurmak için. Allâh'a yakîn...

 • Dünya'da En Önemli Çalışma: Zikir Dünya'da En Önemli Çalışma: Zikir

  Zikrin önemi konusunda âyetler ve hadîs-î şerîfler sıralamak gerekirse, bu başlı başına bir kitap olur. Biz burada bunu yapmayacağ...

 • Niçin Zikir? Niçin Zikir?

  Evet, “Din”, dünya saltanatı için değil; kişinin ölüm ötesi saltanatı ya da Hz. İSA’nın deyimiyle, “göklerin krallığına ulaşabilme...

 • Zikir Niçin Çok Önemli? Zikir Niçin Çok Önemli?

  “İNSAN ve SIRLARI” isimli kitabımızda tafsilâtlı olarak bunları yazmamıza rağmen, önemi dolayısıyla burada da zikrin zorunluluğu ü...

 • Dinin Direği Namaz Din'in Direği Namaz

  Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) Efendimiz bir açıklamasında: “NAMAZ, DİNİN DİREĞİDİR!” buyuruyor. Dinin direği ne demektir?.. O z...

 • Salât (Namaz) Niçin? Salât (Namaz) Niçin?

  “İnsan” diye hitap edilmiş bize... “İnsan”, neyin, ne tür bir varlığın adıdır acaba? Bu konuyu geniş bir biçimde “Kendini Tanı”...

 • Rükû Rükû

  Evet namazda böylece Fâtiha’yı okuduktan sonra biraz daha ilave âyet yahut sûre okuyup, sonra rükûya gidiyorsun. Ondan sonra rükû...

 • Secde Secde

  “Secde hâli, kulun ALLÂH’a en yakın olduğu hâldir” buyuruluyor... “Secde” nedir ki “ALLÂH”a en yakın hâl oluyor? “Secdede kul il...

 • Cuma Namazı Cuma Namazı

  CUMA namazları, günümüzde, tam bir camiden insan kaçırma uygulamasıdır!

 • "Allâh"a Yakîn Vesilesi "Oruç" Allâh'a Yakîn Vesilesi "Oruç"

  “Ramazan” ayı diye bildiğimiz ayda “oruç”lu olmak, sağlığı yerinde olan her müslümana; yani “İslâm”ı fark etmiş, idrak etmiş, kabu...

 • "Hac"ca Gelince "Hac"ca Gelince...

  “Hac”cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaşmak zorunludur; 1. Yaşamının “Arafat”ta bulunduğun o anına kadar, ruhuna yü...

 • Hac Olayındaki İki Büyük Sır Hac'daki İki Büyük Sır

  HAC olayının altında yatan sır gerçekten hafsalaların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önem...

 • Zekât Zekât Vermek

  Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde geçen; “ekıymus Salâte ve atuz zekât” = “namazı ikame ediniz; zekâtı veriniz” tanımlamasından soru...

 • Hak İbadet Eder mi?.. Hak İbadet Eder mi?..

  Sen varlığının, Hakk’ın varlığı olduğunu, bilsen de bilmesen de, varlığın, O’nun varlığı!.. Bu bilişle, fark edişle, yapında bir...

 • Kurban Kes?! Kurban Kes?!

  Adam bir hata yapmış!.. Bağışlamamışlar, çaresiz kolunu kesecekler... Diyetini ödeyecek parası da yok... Çıkmış biri, adamın kolu...