Sayfayı Yazdır

Ruh, Melek, Cin Hakkında Yazılar

 • Ve Melaiketihi... Meleklerine... Ve Melaiketihi... Meleklerine...

  Şimdi dikkat edelim... “Âmentü” iman ettim, “ve” sözü ile “meleklerine” bağlanıyor! Meleklerine iman, “ Allâh’a iman”ın hemen ak...

 • Boyutlar Hakkında Boyutlar Hakkında

  Geçmişte kullanılan klasik anlatıma göre, Dünya’nın yaşadığımız zemini üzerinden, Ay yörüngesine kadar olan sahada yedi kat yer va...

 • Tanrının Gökten İnen Kadiri Tanrı'nın Gökten İnen Kadiri

  Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına “Kadir Gecesi” derler... Ulu tanrı, yeryüzündeki se...

 • Ruh Nedir?.. Ruh Nedir?..

  Sanma ki, Hz. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) RUH’un hakikatini bilmiyordu!.. Zira, RUHUNU bilmeyen kendini bilmemiş olur!..

 • Kişiliğin temel özelliklerini, genetik veriler; bu özelliklerin ortaya çıkış biçimini ise astrolojik etkiler sağlar. Ruhu İnsanî'ye Gelince

  Sperm ile yumurtanın rahimde birleşmesinin 120. gününde, cenin, bazı kozmik ışınların etkisiyle, “meleğin ruhu nefhetmesi” diye ta...

 • Cin Cin

  “CİN” adıyla işaret edilen; gerçeği itibarıyla insan gözü tarafından görülemeyen; bazen de sahip oldukları özellikler dolayısıyla,...

 • Üst Madde Üst Madde

   “Üst madde” tâbiriyle anlatmak istediğimiz şey ne?.. Bugüne kadar, “Evrenin gerçek yapısını değil, kesitsel algılama araçlarımız...

 • "Meleklerin Tenezzülü" Ne Demek?.. "Meleklerin Tenezzülü" Ne Demek?..

  Meleklerin tenezzülü iki yönlüdür: Birincisi; varlığındaki, özündeki kuvvetlerin senin şuurunda ortaya çıkması, açılması anlamınd...

 • Meleklerin İşleri Meleklerin İşleri

  “Tenezzelül melâiketi ver ruh” “Melâike ve Ruh, tenezzül eder...” Bu tenezzül eden melâike ve ruh olayı üzerinde duralım biraz....

 • Beyin-Ruh İlişkisi Beyin-Ruh İlişkisi

  Ruh kuvvetin, kapasiten, ölmeden önceki son ulaştığın beyin kapasiten olarak sâbitlenir!..

 • Kanmayın! Kanmayın!

  “Şeytaniyet” vasıflı tüm görünmez varlıkların ana amaçları; insanı, dışa yönelterek; içsel kuvvelerini kullanmaktan mahrum bırakma...

 • Tanrı(!)nın Ayak Sesleri Tanrı(!)nın Ayak Sesleri

  Haber verildiği üzere “Cinler yeryüzünde istisnasız tüm insanlara görünecek” bir tür uzaylı kimliği ile...

 • Cinleri ve Melekleri İnkâr Gafleti Cinleri ve Melekleri İnkâr Gafleti

  Kur’ân-ı Kerîm’de açık seçik ve uzun uzun pek çok âyetlerde anlatılan mefhumlar mevcut. “CİN” ya da “MELEK” denilen varlıklar çeşi...

 • Ruhlardan Uzaylılardan Mesaj Alma Aldatmacası Ruhlardan, Uzaylılardan Mesaj Alma Aldatmacası

  Din konusunda hiçbir araştırması olmayan kişilerin kendilerini “ruhlar âlemine”!!? adayıp, oralardan aldıkları tebliğlerle insanlı...

 • Ruhlar Ezelde mi Yaratıldı?.. Ruhlar Ezelde mi Yaratıldı?..

  “Ruhlar ezelde bir yerde yaratıldı da, peyderpey Dünya’ya mı gönderiliyor?”… “DİN” bunu mu diyor..?

 • Reenkarnasyon ve Cincilik Reenkarnasyon ve Cincilik

  Ruhun tekâmül amacıyla yeniden Dünya’ya dönerek bedenlenmesi görüşü tamamıyla tâ Şamanlıktan, Göktürk’lükten gelen, göktanrı.....

 • Cinlerin Fark Ettirmeden İnsanları Yönetmeleri Cinlerin Fark Ettirmeden İnsanları Yönetmeleri

  Cinlerin kendilerini açıklamadan insanlarla ilişki kurmaları ve onları kendilerine bağlamaları iki şekilde olmaktadır...

 • Cincilik, Büyücülük Cincilik, Büyücülük

  Bütün bu ruh çağırma(!) dalaverelerinin kökünde eskilerin “Hüddam ilmi”, halkın da “Cincilik” dediği mesele yatmaktadır... Bilhas...