Kader Hakkında Yazılar

 • Ve Bil Kaderi... Kadere... Ve Bil Kaderi... Kadere...

  Bu sözde “vel yevmil âhiri”den sonra, “ve kadere” dememiş, “VE BİL KADERİ” demiş. “B” harfini yine getirmiş burada başa koymuş. B...

 • Kader Konusunda Bilgiler Kader Konusunda Bilgiler

  İnsanların başlarına gelen ve gelecek olan her şeyin ezelde takdir edilmiş olduğunu belirten sayısız âyetler ve hadisler mevcuttur...

 • Cenin 120. güne ulaştığında henüz yeni oluşmaya başlayan beyin, ilk kozmik ışınsal tesirleri değerlendirebilecek düzeye ulaşır. Burçların Beyin Üzerindeki Etkileri

  Eskilerin “BURÇ” kelimesiyle adlandırdığı takımyıldızlar yaklaşık 500-600 milyon ile milyarı geçen sayılarda bir araya gelmiş Güne...

 • Burçların Oluşturduğu 16 Grup Burçların Oluşturduğu 16 Grup

  Burçların yaymış olduğu ışın türleri esas olarak dörte ayrılır. Bu türler eskiden yapılan tasnifte, şu isimlerle belirtilmiştir:...

 • Kurân'da ve Hadislerde "Kader" Anlatımı Kurân'da ve Hadislerde "Kader" Anlatımı

  Allâh mahlûkatın kaderlerini semâları ve arzı yaratmasından 50 bin sene evvel yazmıştır!..

 • İnsan, Robot mudur? İnsan, Robot mudur?

  Sayısız ve sonsuz özelliklere sahip olan beyin, sayısız yıldızlar tarafından kozmik ışınlarla programlanır. Peki, insan, bir andro...

 • Hayr ve Şerr, Allâh'tandır!.. Hayr ve Şerr, Allâh'tandır!..

  Kötülük nedir?.. Kime nasıl kötülük yapmış oluruz, kime nasıl iyilik yapmış oluruz?..

 • Dua ve Kader Dua ve Kader

  “Dua, inen belâya ve inmeyen belâya karşı faydalıdır. Ey Allâh’ın kulları, duaya sımsıkı sarılınız!..”

 • Yazgı Yazgı

  “Babam böyle istememiş olsaydı, siz bana bunları yapamazdınız!” diyordu Hz. İsa (aleyhisselâm)... Tasavvufta, “Nefs-i Küll” varlı...

 • Tevekkül Tevekkül

  Anlayışı kıt olanlar tedbir almaz ve bilinçsiz bir şekilde, “Ben tevekkül ettim” der!.. Bilmez ki, tedbir almadan tevekkül etmek,...

 • Tek'in Takdiri Tek'in Takdiri

  Kader konusunun, kader sırlarının anlaşılabilmesi için, “Vahdet” konusunun idrak edilmesi zorunludur!

 • Tek Dilemişse Tek Dilemişse

  Bu açıdan bakınca... Şayet bir birimde, kendini aşikâr etmeyi murat etmişse... Veya bir birimde kendi Efâl mertebesinin -yani fii...

 • Allâh Rasûlüne Gerçekten İnanıyor muyuz?.. Allâh Rasûlüne Gerçekten İnanıyor muyuz?..

  Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin “kader” adı altında açıkladıklarıyla, günümüz biliminin tespitlerini bir arada inceleyin.....