İnsan ve Din

Kur’ân-ı Kerîm’i değerlendirmede iki türlü anlayış mevcuttur.

Birinci anlayış, “B” harfinin işaret ettiği sırrın farkında olmayan veya olup da önemini kavrayamayanların anlayışıdır.

İkinci anlayış ise, Kur’ân-ı Kerîm’i “B” harfinin kapsadığı anlam ile değerlendirenlerdeki anlayıştır!

İslâm Dini’ni kabul etmiş her insan, bu iki anlayıştan birindedir kesinlikle!

Birinci anlayıştakiler, “Din” olayını tamamen şekilci ve materyalist bir bakışla değerlendirirler. Bunlara göre, “ALLÂH” adıyla iman edilen tanrı “yukarıda”dır; her ne kadar lafta, her yerde hazır nazır, denilse de!

Namazda o tanrının huzuruna çıkılır! Ona tapınılır razı olması için! Kurân’da anlatılan her şey şekilci ve beş duyuya dayanan anlayış içinde değerlendirilip kabul edilir. Onların fıtrat ve yaratılışları bu işlevi yerine getirmek üzeredir çünkü!

İkinci anlayıştakiler ise, adını koymamış olsalar bile “B” sırrına dayalı bir şekilde ALLÂH Rasûl’ünü kabul ve O’na iman etmişler; ismi “ALLÂH” olanın Esmâ’sıyla, tüm algılanan ve algılanamayanların var olduğunu kabullenmişler; isimlerin ardındaki müsemmanın (isimlenenin) Esmâ olduğuna iman veya yakîn elde etmişlerdir. Bu görüş de tüm ehlullâhın ve evliyaullâhın anlayışıdır. Tasavvufa girmiş olanlara da hep bu anlayış idrak ettirilmeye çalışılır yavaş yavaş; hazmettirile hazmettirile...

İşte aradaki fark, “B” sırrının açıldığı anlayışlar ile açılmadığı anlayışlar arasındaki farktır.

Herkes, bugün beraber olduğu anlayış ehliyle beraber olacaktır, ebeden!..

Hepimize mübarek olsun anlayışı...

Her birimi kendine özgü bir işlevle Yaratan, ne güzel takdir eden ve kolaylaştırandır!..

Umarım biz de “B” sırrına ermiş olarak Kur’ân-ı Kerîm’i bu bakış ile yeni baştan ele alarak değerlendirebilenlerden oluruz. 

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:00:00 Kaynaktan Yarına

00:03:58 Yeniden İslâm Dini’ni Sorgulamak

00:10:45 Kaynak Suyunu Bulandıranlar

00:15:49 Vahdet ve Kesret Gerçeği

00:29:17 Kabir Sorgusu

00:40:25 Âhiret

00:47:25 Tadına Varmak

00:59:12 Aslını Bırak Faslına Bak

01:09:39 “Allâh” Adının İşareti

01:16:55 Rahmân ve Rahıym

01:24:02 Mülhime

01:30:24 Gizli Şirk, Şirk Değil midir?

01:45:20 Evliya Gibi Kişi Neden İmansiz Öldü?

01:57:46 Akıl Nerede?

02:02:08 Bilinç Beynin Neresinde?

02:14:41 Bismillâh

02:18:44 Salât (Namaz) Niçin?

02:39:04 Hz. Muhammed’e İman

02:54:25 Tanrı(!)nın Ayak Sesleri

03:14:17 Hazineyi “Oku”mak

03:28:56 “Sünnet” Ne Değildir?

03:45:13 Püf Noktası

04:03:17 Muhammed (Aleyhisselâm) Farkı

04:22:19 Eski ve Yeni

04:39:31 “Sünnetullâh” (Allâh Sisteminin Değişmez Yasaları)

05:04:40 “Sünnet-i Rasûlullâh” (Allâh Rasûlü’nün Sünneti - Allâh Ahlâkı)

05:16:19 “Bi-İzni-Hi”

05:30:05 Enfüste ve Âfakta

05:41:08 “Tanrı Merkezli Din” mi?

06:01:38 İlim - İrade - Kudret

06:11:45 Nasıl Dersin Yalan

06:30:12 Kilitlenmişlik

06:44:28 Bi-Rabbihim

06:59:55 Tanrının Gökten İnen “Kadir”i

07:11:18 Kanmayın

07:27:20 Paramparça Olurdu

07:46:56 Yeni Eviniz Nasıl Olsun?

08:02:20 Neleri Kaçırdınız? (Faytoncu)

08:22:42 Yenileyicinin İşlevi

08:35:59 Yeniden Okuyalım

09:11:25 Vedam

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!