Ruhlar #18

"(Yahudiler) SANA RUH'TAN SORUYORLAR... DE Kİ: 'RUH, RABBİMİN HÜKMÜNDENDİR. İLİMDEN SİZE PEK AZ VERİLMİŞTİR' (bu soruyu soran Yahudilere cevaptır bu)!" (17.İsra': 85)

Biraz izan sahibi isek, görürüz ki, bu âyetin muhatabı, âlimler, ârifler, velîler, Nebiler değil; maddeyi ve maddeciliği esas alan görüşün sahibi YAHUDİLERDİR!..

Nitekim, aynı görüşü paylaştığımız değerli İslâm âlimi ve velîsi İMAM GAZÂLİ dahi "İhya-u Ulûmid'din" isimli kitabının 1'inci cilt "Rub'ul ibâdat" bölümünde şöyle demektedir:

"Yoksa sanma ki, Hz. Rasûlullâh Efendimiz (sallâllâhu aleyhi vesellem) RUH'un hakikatini bilmiyordu!..Zira, RUHUNU bilmeyen kendini bilmemiş olur!.. Kendini bilmeyen ise nasıl Rabbini bilebilir?..RUHUN hakikatini Nebi ve Rasûller bildiği gibi; bazı velîler ve âlimlerin bilmesi dahi uzak değildir!.."

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Kuran'da anlatılanlar 1400 sene evvel yaşamış putperest kabileye hitap eder şekilde gelmiş olmasına rağmen; mucizevi yönü ise bundan çok daha sonraya hitap edecek bilgiye de sahip olmasidir. Bu bilgiye nasıl ulaşabilir ve anlayabiliriz?

02:20 Ruhlar ezelde bir yerde yaratıldı da ordan peyderpey dünyaya mı gönderiliyor? Din bunu mu diyor?

03:00 Ruh birimin beyni tarafından üretiilmektedir, ilgili ayette de ‘ruhani bir boyuttan’ değil ‘fiziki bir olaydan’ bahsedilmektedir!

04:00 Ruh hakkında konuşulmaz; bu konu hakkında size az bir bilgi verilmesi ile ilgili ayetteki hitap, Rasulullah'a ruh konusunda soru soran yahudi alimlerinedir, İslam camiasını kapsamaz!

07:00 Her insan henüz menideki sperm halinde iken babasının geninden İslam fıtratının programını almış olarak dünyaya gelir! Bu olayın mekanizması nedir?

09:30 A'lak ile işaret edilen DNA'lar iken; kalem de hücrede genetik işlevi meydana getirmektedir.

10:30 Mitokondriyal DNA sadece anneden alınan genetik bilgiyi içerir. Çocuk annedendir Rasulullah uyarısını da hatırlamakta fayda vardır!

12:00 Esasen genetik olarak bu programla yüklenmiş olan cenin, ana rahminde 120. günde özünden boyutsal bir şekilde kendisinde açığa çıkan meleki etki ile, “ruh” adı verilen ve beyin tarafından üretilen dalgalardan oluşan, ölüm ötesi boyut bedenini üretmeye başlar. Ve ona, yani ruha, tüm zihinsel fonksiyonlarının hasılası dalgalar şeklinde yüklenir.

13:00 "Ezel" ve "Allah" kelimesi Kuran'daki diğer isimler gibi "evrensel" ve "birimsel" boyut itibariyla iki anlamda kullanılmaktadır!

16:00 Rasulullah efendimizin ruhu diye bahsedilen şey, bu bedenden meydana gelen ve bu bedenin devamı olan; boyutuna göre, bir tür fiziksel olan ruh beden. Rasulullah efendimizin ruhunun kendisinden ve evrenin varoluşundan önce var olmasının anlamı, Hz . Rasulullah'ta açığa çıkan ana mana, demektir. Bu ana mana, işte bütün bu varlığı meydan getiren, Ruh adlı melekte mevcut olan ilim demektir.

17:20 Ruh dışardan gelip bedene gelen birşey değilse, çıktıktan sonra da yeniden bir başka bedene girmesi söz konusu olabilir mi?

18:30 Ne ruh dünyaya tekamül için gelme şansına sahiptir, ne de ruhlarla görüşülür, ne de uzayın derinliklerinden gelmiş canlılar vardır bizim gibi bedeni olan ki onlarla görüşülebilsin. Ve ne de ben falanca evliyanın ruhuyum diyerek insanlara görünen, konuşan varlıkların gerçektenliği ...

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!