24. Nûr Sûresi

Nur Suresi, Medine döneminde 102. sırada nazıl olmuştur (ki bazı ayetleri daha önce nazıl olmuştur)... 64 ayettir... İsmini, 35. ve takib eden bir kaç ayetteki “NUR”-“Allah Nuru”nu, ya da “insani ruh”-“iman nuru”nu teşbih-temsil yollu anlatımı ve tanımlamaları dolayısıyla “NUR”dan alır...

Nur Suresinde: Şer-i kurallar, zina ve iftira hadleri, ifk olayı, evlere girmenin adabları, iffet, tesettur, nikah-evlilik, Nur ayeti, rical, iman nuru olmayanların amellerinin boşa gideceği, kadına göre mahrem-namahremler, Hz.Rasulullah’a karşı edeb, Hz.Rasulullah’ı “Ahmed”, “Muhammed” diye ismi ile hitab edip çağıramayacağımız... gibi konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Suretün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiyha âyâtin beyyinatin lealleküm tezekkerun;

(Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir sûredir... Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık işaretler inzâl ettik.

2-) Ezzaniyetü vezzaniy feclidu külle vahıdin minhüma miete celdetin, ve lâ te’huzküm Bi hima ra’fetün fiy diynillahi in küntüm tu’minune Billâhi vel yevmil ahır* velyeşhed azâbehüma taifetün minel mu’miniyn;

Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan dişi ile zina eden erkek(e gelince)... Her birine yüz değnek vurun! Eğer Esmâ’sıyla hakikatiniz olan Allâh’a ve sonsuz gelecek yaşam sürecine iman etmiş iseniz, Allâh’ın Dininde (sisteminde) o ikisi ile ilgili acıma sizi engellemesin (bilakis bu ceza onlara rahmet ve sevginin sonucudur)... İman edenlerden bir kısmı da o ikisinin azabına şahit olsun.

3-) Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müşriketen, vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin ev müşrik* ve hurrime zâlike alel mu’miniyn;

Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan erkek ancak zina eden yahut müşrik bir dişiyi nikâh eder... Zina eden dişi de ancak zina eden veya müşrik bir erkekle nikâh eder. Bu, iman edenlere haram edilmiştir.

4-) Velleziyne yermunel muhsanati sümme lem ye’tu Bi erbeati şühedae fecliduhüm semaniyne celdeten ve lâ takbelu lehüm şehadeten ebeda* ve ülaike hümül fasikun;

İffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört şahit getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin... Onlar inancı bozulmuşların ta kendileridir.

5-) İllelleziyne tabu min ba’di zâlike ve aslehu* feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym;

Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hâllerini düzeltenler hariç... Muhakkak ki Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!