50. Kaf Sûresi

Kaf Suresi Mekke döneminde 34. sırada nazıl olmuştur... Bir rivayete göre 38.ayeti Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Adını, ilk ayetinin ilk harfinden alır... 45 ayettir...

Hz.Rasulullah’ın sabah namazlarında, özellikle bayram namazlarında Kaf Suresi’ni zamm-ı sure yaptığı, cum’a hutbelerinde okuduğu rivayet edilir...

Hadis-i Şerif’te şöyle buyurulur: “Amme yetesaelun”u öğreniniz, “Kaaaf velKur’anil Meciyd”i öğreniniz, “VenNecmi iza heva”yı, “VesSemai zatil Buruc”i ve “VesSemai vetTarık”ı öğreniniz.

Kaf Suresinde: Kaf’ın sırrı... Kur’an-ı Meciyd... Yaratılış ve neş’etler... Yalanlayıp helak olan kavimler... Şah damarından yakın olan?... Sağında ve solunda bulunan yazıcılar... Sekeratul mevt... Sevkedici ve şahid melekler... Ölüm perdeleri açar... Keşfi şakk ve basiretin keskinliği... Kavl değişmez... Cehennem dolmaz... Cennet muttekıylere yaklaştırılmıştır... Ğaybı olan Rahman’dan haşyet ve yönelen kalbin ecri... Kur’an, beş duyu ve ona tabi kayıtlı bilinçle değil daha üzt düzey bir algılama mekanizması (kalb, ruhani müşahade) ile anlaşılır... Semavat ve Arz’ın altı günde yaratılması... Tebliğci cebbar (zorba) olmaz... İlahi uyarıdan korkanların Kur’an ile uyarılması,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!