Ölüm #13

İslâm Dini'nin esaslarını bildiren Kur'ân-ı Kerîm, ölüm olayına şöyle açıklama getirir:

"Her NEFS ölümü TADACAKTIR!.."

Ölüm denen olay, biyolojik madde bedenin terk edilerek, RUH bedenle dalga âlem yaşamına geçilmesidir...

Nitekim büyük İslâm âlimi Erzurumlu İbrahim Hakkı, "Marifetname" isimli eserinde, Hz. Muhammed'in ağzından ölüm olayını şöyle nakleder:

"Meyyit (ölümü tatmış kişi), bedenini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin geldiğini, lahde kimlerin indirdiğini ve kimlerin telkin verdiğini bilir."

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Ölüm, Kurân'da tadına varılacak bir şey olarak anılmaktadır.

02:00 Ölüm, bir son olmayıp; madde âlemden, madde ötesi âleme geçişten başka bir şey değildir!.. Yani bir dönüşümdür!.. İnsan, ölüm denen olayla, madde bedeni terk ederek, “RUH” denilen “holografik dalga” yapılı bedeniyle ya mezarda, ya da mezar dışında yaşamına devam eder!

03:00 Beynin durmasıyla birlikte, vücuda yayılan biyoelektrik enerji kesildiği için; beden, ruhu kendisine bağlı tutan elektromanyetizmasını yitirir ve böylece, RUH, bedenden bağımsız yaşam biçimine geçer. İşte bu olay ölüm kelimesiyle anlatılır.

08:00 "İnsan varlığı, edebiyet için halkolmuştur, hiçbir zaman yok olmaz. Dirilme ilk yaratılış gibi ikinci bir yaratılış değildir; diriltmek YENİ bir yaratma fiilinden ibarettir" diyor Gazali eserinde..

09:30 İnsan, ölümü tadınca, madde beden çözülür; ve RUH bedenle bâ’s olmuş olarak kabirde kıyamete kadar yaşamımız devam eder. Sonra “Kıyamet” denen, Dünya’nın Güneş ısısında bozunumu devresinde, bugünkü karakteristiği istikametinde yeniden bâ’s olur!..

10:40 Netice şudur ki: KİŞİ ÖLMEZ, “ÖLÜM”Ü TADAR!.. Yaşam boyutunu değiştirir!.. Ölümü tatmak, denilen olay, kişinin madde bedenin kumandasını yitirip, “ruh” adı verilen holografik dalga bedenle yaşamına kaldığı yerden devam etmesidir. Bu hâl dolayısıyla, kabre konan her kişinin şuuru yerinde, aklı başındadır! Kıyamete kadar da şuurlu olarak yaşamına devam eder. Kıyamette de o günün şartlarına göre, yeni bedene kavuşur.

12:00 Kişinin ölüm sonrası geçeceği boyutta hiç görmediği yeni varlıkları algılamaya başlar ve bu varlıklar ona Allah'ı inkar ettirmeye çalışır. Ve o boyutta kullanabileceği hiçbir kuvveyi harekete geçiremezse, onların oyuncağı olur.

15:00 Dünya'da yaşayanlar; dışarıda, ötede bir tanrı anlayışında olanlar, Deccal çıktığında otomatik olarak ona kayacaklardır. "Deccal fitnesi" Dünya'da ve ölüm ötesi yaşamda karşımıza gelen varlıklar tarafından savunulursa nasıl geçip gideriz.

17:00 Kabir sorgusu nedir? Kelime sorgusu değil, yaşam biçimidir bu sorgulama..

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!