101. Kari'a Sûresi

Karia Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 30.sırada nazıl olmuştur... 11 ayettir... Adını, ilk üç ayetinde geçen “el-Karia”dan alır... “el-Karia” şiddetle çalan (bela), şiddetle çarpan (darbe), şiddetli çarpması ile ses çıkaran (kıyamet, ölüm) manalarına gelir...

Karia Suresinde: Kıyamet ve ölüm’ün şiddeti... Ölüm’ün akabinde insanı bekleyen gerçek... Mizanda ağır-hafif gelenler... Haviye... gibi hususlar açıklanıyor.....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) El kari’atü;

El Karia!

2-) Mel kari’atü;

Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) Ve mâ edrake mel kari’ah;

El Karia’yı bilir misin nedir?

4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsûs;

O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Ve tekûnül cibalü kel ‘ıhnil menfûş;

Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!