28. Kasas Sûresi

“Tavasiyn”in 3. ve son suresidir... Hem iniş ve hem de tertib itibarıyla böyledir... Mekke döneminde 49.sırada nazıl olmuştur... 85.ayetinin hicret esnasında yolda nazıl olduğu rivayet edilir... 52-55 ayetlerinin de Medine’de indiği rivayet edilir... Adını anlattığı kıssalar dolayısıyla, 25.ayetinde de geçen “el-Kasas”dan alır... 88 ayettir...

Hz.Musa’nın her devresine ait yaşamı ve mücadelesi, fravun, haman, karun terimleri, ferd-aile-toplum-idare-dünya-ahiret sahnelenişinde vahdet realitesi,... gibi bir çok konu ibretle açıklanıyor...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ta, Siin, Miiim.

2-) İşte bunlar O Kitab-ı Mubiyn’in (apaçık ortada olan Evrenin {KİTAP} sistem ve düzeninin) işaretleridir.

3-) İman eden bir kavim için, Musa ve Firavun’un haberinden bir kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz.

4-) Muhakkak ki Firavun o bölgede üstünlük kurmuş ve oranın halkını çeşitli sınıflara bölmüştü. Onlardan bir sınıfı aciz bırakıp aşağılamak için, onların oğullarını boğazlıyor ve kadınlarını diri bırakıyordu... Muhakkak ki o, bozgunculardandı.

5-) Biz de diledik ki, o bölgedeki âciz bırakılıp aşağılananlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini vârisler kılalım.

6-) Onları o bölgede güvenli kılalım; Firavun’u, Haman’ı (başrahibi) ve o ikisinin ordularını korktuklarına uğratalım!

7-) Musa’nın anasına şöyle vahyettik: “Onu emzir... Onun hakkında korktuğunda da Onu nehre (Nil’e) bırak... Korkma, mahzun olma! Muhakkak ki biz Onu sana geri döndüreceğiz ve Onu Rasûllerden kılacağız.”

8-) Firavun’un ailesi Onu kaybolmuş çocuk olarak bulup aldı. Kendileri için düşman ve hüzün vesilesi olacağı için... Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin orduları yanlış işler yapıyordu!

9-) Firavun’un karısı dedi ki: “Benim için de senin için de göz aydınlığıdır (bu çocuk). Onu öldürmeyin! Umulur ki bize faydalı olur yahut Onu evlat ediniriz”... Onlar (işin) farkında değillerdi.

10-) Musa’nın anasının gönlü çocuğundan başka şey düşünmez oldu... İman edenlerden olması için eğer güven duygusu vermeseydik, az kalsın onu açıklayacaktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!