44. Duhân Sûresi

Duhan Suresi Mekke döneminde 64.sırada nazıl olmuştur... Adını, kıyamet alametlerinden olan “Duman” manasına gelen 10.ayetindeki “Duhan” isminden alır... 59 ayettir...

Duhan Suresinde: HaMiym sırrı, O’nun(?) mübarek bir gece içinde inzali, O gecede(?) her hikmetli işin tefriki, Sema’nın apaçık bir duman olarak gelmesi, iman ve azabın keşfi, Musa-İsrailOğulları-fravun konusu, İsrailOğullarının bir ilim üzere seçilmeleri, Zakkum ağacı, muttekıyler ve makam-ı emiyn, ölümü tadanlara 2.bir ölümün olmadığı, Hz.Rasulullah’ın dili üzere kolaylaşan Hakikat,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Duhan Suresi hakkında bir kaç hadis-i şerif:

Kim Cum’a gecesinde Duhan’ı kıraat ederse, bağışlanmış olarak sabahlar ve hur’ül ayn’den tezvic edilir (eşler verilir).

Kim bir gece içinde Duhan’ı kıraat ederse, yetmiş bin melek onun için mağfiret dileyerek sabahlar.

Kim Cum’a gecesi yahut Cum’a gününü Duhan HaMiym’i ni kıraat ederse, Allah onun için cennet’te bir ev bina eder.

Click to View Transcript of This Video!

1-) Haa, Miiiym;

Ha (hayat), Miiim (ilim - Hakikat-i Muhammedî);

2-) Vel Kitabil mubiyn;

Kitab-ı Mubiyn (apaçık Sünnetullâh ve hakikati Bilgisi).

3-) İnna enzelnahu fiy leyletin mübareketin inna künna münziriyn;

Biz Onu mübarek bir gecede (“yok”luk hâlinin yaşandığı anda) inzâl ettik! Uyaranlar biziz!

4-) Fiyha yüfreku küllü emrin Hakiym;

Bütün işlerin hikmeti onda (o “yok”luk hâli içinde) fark edilir;

5-) Emren min ındiNA* inna künna mursiliyn;

İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!