37. Sâffât Sûresi

Sure, saf tutanlar/dizilenler/dizenler anlamına gelen “Saffat” ismini, birinci ayetinden almaktadır... Mekke döneminde 56.sırada nazıl olmuştur.... 182 ayettir....

Saffat Suresinde: Vahdet, tedbir edici meleki mekanizma, mele-i a’ladan şeytanların kulak hırsızlığından men’edilmeleri, Kuran'ı anlayamayanlar, ba’s, haşr, sırat, Kelime-i Tevhid ve Telkıyn olayının aslı, zakkum ağacı, Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.İlyas, Hz.Lut, Hz.Yunus, gibi bazı Nebiylerin örnek deneyimleri; Hz.İbrahim’in oğlunu boğazlama hadisesi ve teslimiyetin önemi, astroloji... gibi bir çok önemli konu sembolik-ideal anlatımlarla açıklanmıştır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) VesSaaaffati saffâ;

Andolsun o saflar olarak dizilenlere (boyutları oluşturan kuvvelere).

2-) Fezzacirati zecra;

(Allâh’tan engelleyici - perdeleyici faktörleri) şiddetle defedenlere.

3-) Fettaliyati zikra;

O zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlara.

4-) İnne ilâheküm le Vâhıd;

Muhakkak ki sizin tanrınız (olarak düşündüğünüz) Vâhid’dir!

5-) Rabbüs Semâvati vel Ardı ve ma beynehüma ve Rabbül meşarık;

Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir (Esmâ’sıyla açığa çıkaranı) ve doğu(ş)ların (açığa çıkacakların) da Rabbidir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!