61. Saff Sûresi

Saff Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 108. veya 112. sırada indiği rivayet edilir... 14 ayettir... Adını 4.ayetinde Allah yolunda (vahdet’te) saf bağlayıp savaşanları bahsettiği için almıştır... Ayrıca son ayetinden dolayı “Havariyyun” Suresi de denir ki bizce 6. ve takibeden ayetler dolayısıyla “Müjde Suresi” de denebilir...

Saff Suresinde: Tesbih sırrı, Allah indinde değerlendirilmeyen (abes, önemsiz) hiçbir şey yok, söylediklerimizden sorumluyuz, Allah yolunda saf tutmak, Rasulullah olan Musa’yı inciten kavim, İsrailOğullarına Rasulullah olan MeryemOğlu İsa’nın “Ahmed” ismi ile müjdelediği Rasul, İslam’a çağrılanlar, Allah nurunu tamamlayacaktır, elim azabtan kurtaran ticaret, Adn cennetleri, nusret ve fetih, ensarullah ve havariyyun ile İslam’ın bağlantısı,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ’sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh’ı tespih etmektedir! “HÛ”; Aziyz’dir, Hakiym’dir.

2-) Ey iman edenler... Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz!

3-) Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allâh indînde çok nefret edilesidir!

4-) Allâh, kendi yolunda çelik karkas blok bina bütünlüğünce saf bağlayarak savaşan kimseleri sever.

5-) Hani Musa kavmine dedi ki: “Ey kavmim... Size (irsâl olmuş) Rasûlullâh olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?”... Onlar (Hak’tan) saptıklarında, Allâh onların kalplerini (Hak’tan) döndürdü (gerçeği algılayamazlar artık)! Allâh, inancı bozulmuş toplumu hakikate erdirmez!

6-) Hani Meryemoğlu İsa dedi ki: “Ey İsrailoğulları... Muhakkak ki ben size Rasûlullâh’ım! Tevrat’tan önümde olan için bir tasdik eden ve benden sonra Rasûl olarak gelecek ismi AHMED olanı müjdeleyenim!” Onlara mucizeler olarak geldiğinde: “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

Not: Bu konuda bir Rasûlullâh açıklaması: “Tevrat’taki ismim ‘Ahyed’dir (uzaklaştıran); çünkü ben ümmetimi ateşten alıp uzaklaştırırım... Zebur’daki ismim ‘el Mahiy’dir (silen); çünkü Allâh benimle putlara kulluk yapanları sildi... İncil’deki ismim ‘Ahmed’ dir (Zât’ın tecellisi olarak Hamd etmekte olan)... Kurân’daki ismim ‘Muhammed’dir (kesintisiz çok Hamd edilen); çünkü ben Semâ ve Arz ehli arasında ‘MAHMUD’um (değerlendirilenim).”

7-) İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allâh’a iftira edenden (gayrının varlığını kabul edenden) daha zâlim kimdir? Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet etmez!

8-) Allâh nûrunu (ilmini) ağızlarıyla (boş lafla) söndürmek istiyorlar! Oysa Allâh, nûrunun tamamlayıcısıdır! Velev ki hakikat bilgisini inkâr edenler hoşlanmasa!

9-) O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak - hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullâh bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa!

10-) Ey iman edenler... Size, sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!