63. Münafikun Sûresi

Münafikun Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 103. veya 106.sırada indiği rivayet olunur... Münafık karakterleri konu edindiği için bu ismi almıştır... 11 ayettir...

Münafikun Suresinde: Rasulullah’a şahadet etmenin büyüklüğü ve Risaletin önemi...  Münafıklık (iki yüzlülük)... Münafıkların; samimiyetsizliği ve taasubu, alıngan ve korkak oluşları, kibirli oluşları, dayandırılmış kerestelere teşbihleri ve kalblerinin (üst idraklarının) mühürlenmesi, mağfiretlerinin imkansızlığı ve fasık oluşları, Rasulullah ve Onun yanındakilere hasedleri ve mal-zenginliği onlardan önlemeye çalışmaları, kendilerini zengin-üstün görmeleri fakat Allah indinde zelil-rezil oluşları,.. gibi tarifler... İzzet Allah’a, Rasulüne ve mü’minlere aittir... Mal ve evladın Allah’ın zikrinden alakoymaması, yoksa hüsran olacağı... İnfak ve ecel’in kesinliği,.. gibi bir çok ibretlik konu açıklanmaktadır... 

Click to View Transcript of This Video!

1-) İkiyüzlüler (münafıklar) sana geldiklerinde dediler ki: “Senin muhakkak Rasûlullâh olduğuna şehâdet ederiz!” Allâh biliyor ki kesinlikle sen, O’nun Rasûlüsün! Allâh şahittir ki muhakkak ki ikiyüzlüler yalancılardır.

2-) Yeminlerini bir kalkan edindiler de Allâh yolundan alıkoydular... Yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür!

3-) Bunun sebebi şudur: İman ettiler, sonra küfür ettiler (iman ettik dedikleri gerçeği inkâr ettiler)... Bu yüzden kalpleri (anlayışları) kilitlendi! Bu yüzden, (inkârları kilitlenmeyi oluşturduğu için) onlar (Risâlet işlevini) kavrayamazlar!

4-) Onları gördüğünde bedenleri (görünüşleri) hoşuna gider... Konuşurlarsa, sözlerini dinlersin... Onlar (birbirine) dayandırılmış keresteler (şuursuz bedenler) gibidirler! Her yüksek sesli seslenişi kendi aleyhlerine sanırlar! Onlar düşmandır, onlardan korun! Allâh onları öldürsün (anlasınlar hakikat neymiş)! Nasıl da (hakikatlerinden) döndürülüyorlar!

5-) Onlara: “Gelin, Rasûlullâh sizin için mağfiret dilesin” denildiği vakit, başlarını çevirdiler; sen onların kendini beğenmiş benlik sahipleri olarak yüz çevirdiklerini görürsün.

6-) Onlar için mağfiret dilemen yahut dilememen onlara birdir! Allâh onları asla mağfiret etmez! Muhakkak ki Allâh inancı bozuklar topluluğunu hakikate erdirmez!

7-) Onlar: “Rasûlullâh’ın yanında olanlara bağışta bulunmayın, böylece dağılıp gitsinler” diyen kimselerdir! Semâların ve arzın hazineleri Allâh içindir! Fakat ikiyüzlüler anlayıp kavrayamazlar.

8-) (O ikiyüzlü) dedi ki: “Andolsun ki eğer Medine’ye geri dönersek, en Aziyz olan, en zelil olanı oradan mutlaka çıkaracaktır!” Oysa izzet Allâh’ındır, Rasûlünündür ve iman edenlerindir. Ne var ki ikiyüzlüler bilemezler!

9-) Ey iman edenler... Mallarınız da evladınız da sizi Allâh’ın zikrinden (Hakikatinizi hatırlamaktan) meşgûl edip (gereğini yaşamaktan) alıkoymasın! Kimler bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir!

10-) Sizden birine ölüm gelip çattığında (hakikati gördüğünüzde): “Rabbim beni yakın bir sona kadar erteleseydin de mallarımı bağışlasaydım ve imanın gereğini uygulayanlardan olsaydım” demesinden önce; size verdiğimiz yaşam gıdalarından bağışlayın!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!