Sayfayı Yazdır

51 - Zâriyat Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Andolsun o tozutup savuranlara.

 2. O ağırlık taşıyanlara.

 3. O kolayca akıp gidenlere.

 4. Hükmü taksim edenlere!

 5. Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!

 6. Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir!

 7. O (çeşitli düşüncelerden oluşmuş) yollarla dolu semâ (bilinç)!

 8. Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz!

 9. Çevrilmiş kimse Ondan döndürülür!

 10. Ölsün o yalancılar!

 11. Onlar ki cehalet ve körlük içinde ne yaptığını bilmeyenlerdir!

 12. “Din süreci ne zamandır?” diye sorarlar.

 13. O süreçte onlar ateşte kıvranırlar!

 14. (Zebânîler der ki): “Azabınızı tadın! İşte o acele istediğiniz buydu!”

 15. Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve kaynaklardadırlar.

 16. Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olarak (içten dışa çıkış olarak)! Muhakkak ki onlar bundan önce muhsindiler.

 17. Geceden az bir bölümde uyurlardı.

 18. Seherlerde istiğfar ederlerdi.

 19. Onların mallarında talep eden ve sıkıntıda olan için bir hak vardı.

 20. İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!

 21. Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?

 22. Yaşam gıdanız da, vadedilen şey de semâdadır (bilincinizden yaşanacaktır)!

 23. Semânın ve arzın Rabbine yemin ederim ki, kesinlikle o (bildirilen gelecektekiler), sizin konuşmanız kadar olağan bir gerçektir.

 24. İbrahim’in şerefli kılınmış konuklarının haberi sana geldi mi?

 25. Hani Onun yanına girdiklerinde: “Selâm” dediler... (İbrahim de): “Selâm” dedi... “Rastlanmadık birileri (diye düşündü).”

 26. Ailesine yöneldi de semiz (kızartılmış) bir buzağı eti getirdi.

 27. Onu onlara yaklaştırıp: “Yemeyecek misiniz?” dedi.

 28. (Yemediklerini görünce İbrahim’in içine) onlardan bir korku düştü! “Korkma” dediler ve Onu Aliym bir erkek çocuk ile müjdelediler.

 29. Bu yüzden (İbrahim’in) karısı çığlık içinde misafirlerin yanına döndü de, (ellerini utanarak) yüzüne kapatıp dedi ki: “(Ben) kısır bir ihtiyar kadınım!”

 30. (İbrahim’in misafiri melekler) dediler ki: “İşte böyle! (Bunu) Rabbin dedi... Muhakkak ki O, Hakiym’dir, Aliym’dir.”

 31. (İbrahim): “Ey irsâl olunanlar... (Esas) işiniz (amacınız) nedir?” dedi.

 32. Dediler ki: “Doğrusu biz suçlu bir toplum için irsâl olunduk!”

 33. “Tepelerine balçıktan taşlar (lavlar) geçirelim diye.”

 34. “Rabbinin indînde, (hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri) israf edenler için işaretlenmiş (taşlar)!”

 35. Biz de, orada iman edenlerden kim varsa çıkardık.

 36. Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık!

 37. Orada o elim azaptan korkanlara bir işaret terk ettik.

 38. Musa’da da... Hani Onu Firavun’a apaçık bir delil olarak irsâl etmiştik.

 39. Erkânı ile birlikte yüz çevirdi ve dedi ki: “Bir büyücü yahut mecnun!”

 40. Bunun üzerine onu ve ordusunu yakaladık da onları denize attık... O pişmanlıkla kendi kendini yeriyordu!

 41. Ad’da da... Hani onların üzerine o hayır ve bereketi olmayan rüzgârı (hortum) irsâl etmiştik...

 42. Üzerine geldiği hiçbir şeyi ayakta bırakmıyor, onu un ufak kılıyordu!

 43. Semud’da da... Hani onlara: “Bir süreye kadar yararlanın” denilmişti.

 44. Rablerinin emrine itaattan çıktılar! Bunun üzerine onlar bakıp dururlarken kendilerini yıldırım yakalayıverdi.

 45. Ne ayakta kalmaya güçleri yetti ve ne de yardım gördüler!

 46. Daha önce de Nuh kavmi... Muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu!

 47. Semâya (Evren’e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!

 48. Arzı da (enerji hatları - sinir sistemiyle) döşedik... Ne güzel döşeyenleriz!

 49. Her şeyi iki eşten (pozitif - negatif güç; gen sarmalını oluşturan çiftten) yarattık... Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye.

 50. (Bedensellik dünyanızdan) Allâh’a firar edin! Ben kesinlikle, O’ndan size apaçık bir uyarıcıyım!”

 51. “Allâh yanı sıra tanrı oluşturmayın! Ben kesinlikle, O’ndan size apaçık bir uyarıcıyım!”

 52. İşte (gerçek durum) böyle! Onlardan öncekilere de (Allâh’a, hakikatlerine çağıran) herhangi bir Rasûl geldiğinde, mutlaka: “Bu büyücü veya mecnun” dediler.

 53. Bunu (genetik olarak) birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar taşkınlık içinde olan bir toplumdur!

 54. Onlardan yüz çevir! Sen (bu yüzden) kınanacak değilsin.

 55. Hatırlat! Muhakkak ki hatırlatma iman edenlere fayda verir!

 56. Ben cini ve insi yalnızca (Esmâ özelliklerimi açığa çıkarmak suretiyle) kulluk etmeleri için yarattım!

 57. Ben onlardan yaşam gıdası istemiyorum; Beni beslemelerini de istemiyorum.

 58. Muhakkak ki Allâh; “Rezzâk’tır, Zül Kuvvet’il Metiyn’dir.

 59. Muhakkak ki zâlim olanlar, (kendilerinden önceki geçmiş) arkadaşlarının payları benzeri (azaptan) paylarını alacaklardır! Acele etmesinler.

 60. Kendilerine vadolunan (uyarıldıkları) o süreçlerinin azabından dolayı yazıklar olsun o Hakikati inkâr edenlere!

51 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!