72. Cinn Sûresi

Cinn Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 40.sırada nazil olmuştur... 28 ayettir... Adını, Cinleri anlattığı için almıştır... “Cin”, şu duyu organlarımızla algılayamadığımız şuurlu/idraklı varlık nevi’ne denir...

Cinn Suresinde: Cinlerin özellikleri... Hz.Rasulullah’dan gelip Kur’an dinlemeleri ve belli bir hidayet-idrak ile iman etmeleri... Kur’an okuyanların, Cinlerin en sefihi olan şeytan’dan niçin Allah’a sığınması gerektiği... İlahi Kelam’ın beşeri kalıplarla anlaşılamayacağı ve iman etmenin önemi... İns’den cinn’e sığınanlar... Cinlerin Sema’dan men edilişleri... Cinlerin salihleri ve müslimleri vardır.... Tarikat üzere istikamet... Rabbinin zikrinden yüz çevirenin sokulduğu meşakkat.... Mescidler Allah’ındır... Abdullah kime denir ve keçe gibi üzerine çullananlar... Rabbine eksiksiz/tam yönelmenin önemi... Tebliğ ve risalet farklı şeylerdir... Gayb konusu ve muttali olunup olunmama meselesi... Murteza (seçilmiş, arındırılmış) Rasullerin Gayb’a muttali kılınması,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Kul ûhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na Kur’ânen ‘aceba;

De ki: “Bana vahyolunana göre; Cin’den bir topluluk (Kur’ân) dinleyip de: ‘Muhakkak ki biz, hayrete düşüren bir Kur’ân işittik!’ demişler.”

2-) Yehdiy ilerrüşdi feamenna Bih* ve len nüşrike Birabbina ehadâ;

(O,) rüşde (olgunluğa) yönlendiriyor. Bu sebeple iman ettik Ona! Rabbimize hiç kimseyi asla ortak tutmayacağız.”

3-) Ve ennehû te’alâ ceddu Rabbina mettehaze sahıbeten ve lâ veleda;

“Muhakkak ki Rabbimizin ceddi (azamet ve sultanlığı) çok yücedir... Ne bir dişi eş edinmiştir ne de bir çocuk!”

4-) Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna ‘alAllâhi şatatâ;

“Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!”

5-) Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alAllâhi keziba;

“Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında asla yalan söylemez, diye zannetmiştik.”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!