107. Mâûn Sûresi

Maun Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 17.sırada nazıl olmuştur... 7 ayettir... Adını, 7. ayetindeki “el-Maun” (mal, alet gibi faydalı olan herşey; meunet, zekat, ma’ruf, taat, inkıyad)dan alır... Bu sure’nin diğer bir adı da “Diyn” Suresi’dir!...

Maun Suresinde: Diyn ve yadsınamaz bu gerçekten perdelilerin insan fıtratına yakışmayan davranışları.... Namaz’ından gafil olanların vay haline... Riyakarlar ve Maun’a mani olanlar... Diyn’den bahseden bu surede “Salat= Namaz”’dan bahsedilmesi, “Namaz, Diyn’in direğidir” hadis-i şerifi’nin de bir açıklamasıdır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn;

Gördün mü dinini (Sünnetullâh’ı) yalanlayan şu kimseyi?

2-) Fezâlikelleziy yeduul yetiym;

İşte o, yetimi azarlayıp iter - kakar,

3-) Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’âmil miskiyn;

Yoksulları doyurmaya teşvik etmez (cimri, bencil)!

4-) Feveylün lil musalliyn;

Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki;

5-) Elleziyne hüm ‘an Salâtihim sâhûn;

Onlar, (iman edenin mi’râcı olan) salâtlarından (okunanların mânâsını yaşamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)!

6-) Elleziyne hüm yurâûn;

Onlar gösteriş yapanların ta kendileridirler!

7-) Ve yemne’ûnel mâ’ûn;

Hayrı da engellerler!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!