Sayfayı Yazdır

İslâm ve Bilim (1990-1997)

 • 01. Dostça Bir Söyleşi Dostça Bir Söyleşi

  Evrende, kainatta bulunan her birim, o birimin algılama boyutundaki, algılama aracına göre mevcuttur...

 • 02. Tanrı mı Allah mı? Tanrı mı Allâh mı?

  Evrende mevcut olan her birim, yapısına ve algılama aracına göre yer aldığı katmanda, tüm evrensel öz değerlere sahiptir. "Evrense...

 • 03. Allâh’ı Tanıyalım - 1 Allâh’ı Tanıyalım-1

  "Hû'vel'Evvelu vel'Âhıru vezZâhiru velBâtın" "HÛ'dur; Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın..." (57.Hadiyd: 3) Yani; Zâhir, Bâtın, Evvel ve...

 • 04. Allâh’ı Tanıyalım - 2 Allâh’ı Tanıyalım-2

  "Kesinlikle cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!" (78:21) "(İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya'yı kuşatır)...

 • 05. Sohbet Sohbet

  Her şeyi değerlendirme mekanizmamız olan "beyin", terkibi itibarıyla kimyasal bir bileşimdir. Bu kimyasal bileşim, bir biyoelektr...

 • 06. Hakikat Hakikat

  Kayıtlılık, sınırlılık, kozada ölüp gitmek için var edilmişsen; kozada kalmak kolay, kozadan çıkmak ise sana zor gelecektir. Ne v...

 • 07. Uyanış Uyanış

  Bütün bu varlık, “Hakikat-i Muhammediye” denilen, Hz. Muhammed’in hakikati denilen, kendini seyreden “Akl-ı Evvel” için dilenilmiş...

 • 08. Üst Madde Üst Madde

  Geçmiş öze ermişlerden birisi diyor ki: "Biz, öyle bir melek tespit ettik, öyle bir varlık tespit ettik ki, O'nun bizden haberi b...

 • 09. Dost’tan Dosta DOST’tan Dosta

  Esasen, sonsuzluk için var olan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp “Sonsuz”a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak; ya da...

 • 10. Ruh Cin Melek Ruh Cin Melek

  İnsanın, ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayan yapısı, bilindiği gibi "RUHU"dur. "RUH" nedir?.. Elbette ki, burada sorulan ve açık...

 • 11. Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar

  Ben tasavvufla, sufizm ile ilgileniyorum diyen sen dostum... Ömrün mecazlar, sembollerle harcanıp giderken; sen, onların işaret e...

 • 12. Kaza ve Kader Kaza ve Kader

  “Ben arzda (bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi) meydana getireceğim…” (2.Bakara:30) Hükmü...

 • 13. Kader ve Astroloji Kader ve Astroloji

  1400 sene evvel Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) şöyle açıklamıştır: "Sizin birinizin ana - baba maddeleri 40 gün anasının karnında...