-11-

Mukallit; söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi OKUyamayandır!

Muhakkik; “Kitab”ı OKUyarak, söylenmemişleri dile getirendir. Biri eskiyle avunur; biri yeniyi keşfeder.

Allâh sistem ve düzenini yani “Sünnetullâh”ı “OKU”yan, sistemin açıklanmamış taraflarını açıklar; mukallit ise dünün mecazlarıyla ömür tüketir...

Kişinin hâli, ilminin dışa vurmasıdır. Ya ilmi doğrudur, hâli de yerindedir; ya da hâli yanlıştır, ilmi de yanlıştır!

Kişi idrakının sonucunu yaşar. Eğilen testiden içindeki dökülür yalnızca!

 

 -12-

İlme göre doğru olan, çok zaman sana göre yanlış olabilir.

Hayalinde, kendi çevresinin oluşturduğu şartlanmalarına göre yarattığı evliya tasavvurundan arınamayan, pek çok zaman, karşısındaki gerçek “velî”yi inkâr eder!

Sorun; kendi hayalinde, veritabanına göre yarattığın, tanrı, peygamber, velî tanımlarından arınamamanda; “Allâh”, “Rasûlullâh” ve “velî” isimlerinin işaret ettiği anlamları kavramamış olmandadır! 

 

 -13-

Yanlışa yol açan bakış açısı korunduğu sürece, yanlışın veya hatanın telâfisi mümkün değildir!

Yitirmekten değil, yitirmekten dolayı karşınıza gelecek faturasından endişelenin!

Şartlanmanız, duygularınız veya yanlış değer yargılarınız nedeniyle ortaya koyduğunuz fiilin uzanacağı sonuçları düşünemiyorsanız, sıkıntılarınız, yangınlarınız asla son bulmaz.

Sonuçları düşünülmeden ve getirecekleri hesaplanılmadan atılan adımların çoğunlukla telâfisi olmaz!... Çünkü, onlar makas değiştirmeye yol açar!

Sistemde ise geri dönüş imkânsızdır!

Yazık o kişiye ki, dünyada bırakıp gidecekleri ve bir daha hiç beraber olmayacakları yüzünden, ebedî hayatın getireceği ebedî nimetleri teper!

Yavru kuş, timsahın, duyguların olmasın!.. Sana zarar verecek olanı dışarıda değil, bilincinde ara! 

Kimse, senin kendine verdiğin zararı, sana veremez! 

 

-14- 

Kul azmayınca belâ nâzil olmaz... Allâh bizlere hidâyet ihsan buyursun... Kurunun yanında nice yaşlar da yanıyor!

Birkaç kişinin tamah ve hırsızlığı binlerle insanın yaşamına son verir... Yüzbinlerce insan haksız kazanç peşinde hak-hukuk tanımazsa sonuç ne olur?

Buna da göz yumulursa, o zaman, “Allâh daha beterinden korusun” diye dua etmekten başka çare kalmaz!

Tüm dostlarıma Allâh’tan selâmet ve sıkıntıyı aşmada kolaylık niyaz ederim...

İbret alalım, ıslah olalım, selâmet bulalım... Beterinden Allâh korusun cümlemizi...

 

-15- 

Dünya yaşamı, senaryoyu “Yazan”ın hükmüdür.

Akıllı insan, olmuşun tartışmasını bırakır; içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkmanın çarelerini arar.

Karşınızdakinin hükmünü değiştirtmeye kalkmayınız! Onunla bunu tartışmayınız dahi!

O öyle istiyorsa; peki, deyip; kendi yolunuzu yeniden düzenleyiniz!

Akan sudan ibret alınız... Karşısına kaya çıkınca, yolunu değiştirip ilerlemesine devam eder!

Herkes, takdirindekine ulaşmak için, gerekeni yapmaktadır...

Nasibi olan, nasibini almak için; nasipsiz olan da elindeki nimeti tepmek için, gerekeni yapmaktadır!

Siz hak bildiğiniz yolda, tek başınıza kalsanız da imanınız istikametinde yolunuza devam ediniz!

İlmi tepen, gafleti seçmiştir!.. Tercihinin sonuçlarını yaşamaya da mahkûmdur! 

5 / 33

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!