8 Mayıs 1998

Üstad

− “ALLÂH” sevgisi nedir?..

Cevap

− Allâh isminin işaret ettiği mânâ, soyut bir kavramdır. Algılanabildiği nispette, soyut kavram somut kavrama dönüşür. Bizim, “Allâh sevgisi” dediğimiz de işte budur!..

Üstad

− “Allâh sevgisi” anlamını anlamak için, önce “Allâh” isminin ifade ettiği kavramı anlamak lazım...

Soru

− Üstadım, soyut bir kavramın anlaşılması mümkün iken, sevilmesi mümkün müdür?..

Üstad

− Dışta bir varlığa karşı sevgi olabilir... Ama “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”, dışımızda bizden ayrı bir obje olmadığına göre...

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e sevgi ne demektir?.. Buna cevap bekliyorum...

Cevap

− Kendi ilminde var ettiği Esmâ ve Sıfatlarını, dilediği mânâlarını dilediği terkipler adı altında seven kendisidir, Üstadım...

Üstad

− Acaba “sevgi” bize göre midir, yoksa “O”nun böyle bir beşerî duygusu var mıdır?..

Cevaplar

− Bu sorunun cevabını yıllar önce verdim. Ancak yerinde uygulayamadığım kanaatindeyim...

− Sevgi, beşerî bir duygu değildir…  Sistem; sevgi üstüne kuruludur, kendinden kendinedir!

Üstad

− Şimdi fark edilmesi ve idrak edilmesi çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız...

“Sevgi”, nedir?

Cevap

− Sevgi, Kudret Sıfatının tezahürüdür. Bu mânâyı algılayan bir birimde sevgi gösterileri başlar.

Üstad

− Sevgi nedir, sorusunun bana göre cevabı şudur:

Yaratmayı dilediği mânâların, birbiriyle ilişkilerini düzenleyen, birimin özüne verilmiş manyetik alan...

Ya da diğer bir yönüyle...

Açığa çıkan mânâya diğer mânânın duymuş olduğu arzu...

Kendinde bulup da, açığa çıkaramadığına hasretin sonucu, onu, açığa çıktığı yerde seyretme arzusu...

Soru

− Bağlantı öğesi gibi mi?..

Üstad

− Bunlar bana göre “sevgi”nin değişik açıklamalarıdır...

Ancak fark edin ki;

Bunlar hep “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in “Ulûhiyeti” kapsamında cereyan eden; ve asla kendisini bağlamayan özelliklerdir!..

Burasını anlatabildim mi?.. 

10 / 80

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!