15 Mayıs 1998

Soru

Allâh’ın “seriy’ul hisab” olması ile helallik istemek bir çelişki değil mi?..

Üstad

− Hesabın nasıl görüldüğünü iyi anlarsak, çelişki olmadığını fark ederiz...

“Seriy’ul hisab olan Allâh’ın hesabı anında görmesi” demek, yapılan işlemin karşılığının, anında yürürlüğe girmesi demektir... Yürürlüğe giren işlemin yani o davranışın karşılığının oluşması kimi olayda bir gün, kimi olayda bir sene, kimi olayda da daha uzun bir sürede açığa çıkar...

Helallık alma, kişinin dille helal ettim demesi değildir; bağışlaması ve olayı gönülden kapatmasıdır...

“Serıy’ul hisab”ı bu boyutuyla anlarsak ve gelişmeleri sistem içinde değerlendirirsek, helallık almanın, sistemin, o olayla ilgili menfi işleyişini durdurma olduğunu fark ederiz... Dolayısıyla “Seriy’ul hisab” olmasıyla, helallik alma olayının bir çelişkisi yoktur...

Soru

− Helallikten önceki hesap geri gelmez mi Üstadım?..

Üstad

“Helallik”, o konudaki sistemin işleyişini durdurmadır!..

Soru

− Tenezzül teorisinde bir ara boyut olan Mertebe-i Ervah, Ana Ruh’lar ve/veya Ruh-u Â’zâm’lar mertebesi mi; yoksa tüm birimsel ruhları kapsar mı?..

Üstad

− Buradaki “ruhlar”, birimleri oluşturan mânâlar anlamınadır...

Soru

− Perdeler tek tek mi, yoksa birden mi kalkar?.. Bir sohbette “bilinç sıçramaları” şeklinde çoğul bir tâbir kullandınız. Buna dayanarak perdelerin tek tek kalktığını düşünebilir miyiz? Yoksa her boyuta göre bu farklılık mı arz eder?..

Üstad

− “Perde”den kasıt, kişinin bahsi geçen konuyu kavramasına engel olan şartlanma bilgileridir... Şartlanmalarıyla konuya bakışını kaldırınca, kavrama; bunun sonucunda da kişide idrak açılması oluşur. Elbette ki tek tek olur...

 Soru

− Tek’liği kavramış ama yaşama geçirememiş kişiler için helallik istemek şirk midir?..

Üstad

− Helallik alma sistemin sonucudur, Tek’liği kavrayıp kavramamakla ilgisi yoktur!

Soru

− Kadınların dininin eksikliği ibadet yönüyle değilse hangi yönüyledir?..

Üstad

− Din=Sistem diye olaya bakarsak, sistemi kavrayışları anlamı çıkar ki, bu da, beyinlerini etkileyen östrojen hormonunun ağırlığındandır!.. Bu açıklama, kadını aşağılama veya küçük görme anlamında söylenmemiş; sistemin bir özelliğinin fark edilmesi amacıyla işaret edilmiştir.

Soru

− Göreceli evrende mutlak hıza sahip tek şey olan ışığın, düşünmemiz gereken farklı bir mânâsı var mıdır?.. 

13 / 80

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!