16. Nahl Sûresi

Nahl Suresi, Mekke döneminde 70. veya 73. sırada nazıl olmuştur... 95-97. ve 126-128. ayetlerinin Medine döneminde indiği de rivayet edilir... Hatta sadece ilk 40 ayetinin Mekke döneminde indiği de söylenmiştir... Toplam 128 ayetttir...

Nahl Suresi, Allah nimetlerinden çok bahsetmesi dolayısıyla SuretünNiam (nimetler suresi) diye de isimlenir...

Sure’nin meşhur adı “Nahl”dır... “Nahl”, bal arısı (balı yapan dişi arı) demektir... 68-69. ayetlerinde bal arısı’nın vahiy ile bal yapmasını ve yaptığı balın insanlara şifa olduğunu bahsetmesi dolayısıyla bu adı almıştır...

Esasında surede bir çok sistem gerçeği, insanla ilgili bir çok olgu vahdet realitesi ile birlikte anlatılmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Allâh hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan’dır, Âli’dir.

2-) O, şe’ninden olan hakikat ilmini, kuvveleriyle kullarından dilediğine inzâl ederek (buyurur ki): “Şu gerçekle uyarın: Tanrı yok; sadece Ben! O hâlde benden çekinin!”

3-) Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ’sıyla) yarattı... Onların ortak koştuklarından Âli’dir!

4-) İnsanı bir spermden yarattı... Bir de bakarsın ki o apaçık bir kafa tutan olmuş!

5-) Evcil hayvanları da O yarattı... Onlarda sizin için dif (enerji ve giysi) ve başka faydalar vardır... Onlardan yersiniz de.

6-) Akşamları (otlağından) getirdiğinizde ve sabahları (o otlağa) saldığınızda onlarda sizin için bir güzellik vardır.

7-) Yüklerinizi taşırlar; (onlarsız) meşakkatsiz ulaşamayacağınız pek çok yere ulaştırırlar! Muhakkak ki Rabbiniz, Raûf’tur, Rahıym’dir.

8-) Onlara binmeniz ve bir zevk almanız için atları, katırları ve eşekleri de (yarattı)... Daha bilmediğiniz neler yaratır.

9-) Hedefe giden yol Allâh’adır! Ondan sapan da vardır... Eğer dileseydi elbette sizi toptan hakikate erdirirdi!

10-) “HÛ”; ki sizin için semâdan bir su indirdi... İçilen de ondandır, (hayvanları) otlatmakta olduğunuz bitkiler de ondandır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!