30. Rûm Sûresi

Mekke döneminde 84.sırada nazıl olan sure, kevni ayetlere, oluş ve yaratılıştaki mucizelere dikkatimizi çeker... Adını, vukuundan önce haber verdiği bir olay olan Rum’un, İranlılar’a galibiyeti dolayısıyla almıştır, “Rum Suresi” diye... Bu mucizenin, ayetlerin tarihi-zahiri yönü itibarıyla gerçekleşmiş bir çok ilginç haberleri yanında batınan müjde ifade eden özel manası da sözkonusudur...

İslam’ın “fıtrat” diyni olduğunu ve insanların o Allah Fıtratı üzere proğramlanıp yaratıldığını bahseden ayet te bu surededir (30.ayet)... Rum Suresi 60 ayettir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Elif, Lâm, Mim.

2-) Rum (Bizanslılar), mağlup oldu!

3-) Yakın bir bölgede... Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.

4-) Birkaç sene içinde... Başından sonuna hüküm Allâh’ındır! O zaman iman edenler sevinir (Allâh’ın bildirdiği gerçekleştiği için).

5-) Allâh yardımıyla... Dilediğine zafer verir! “HÛ”; Aziyz’dir, Rahıym’dir.

6-) Allâh’ın vaadi (bu)! Allâh, vaadinden dönmez! Ne var ki insanların ekseriyeti bilmezler.

7-) Onlar kozalarında yaşamaları yüzünden sonsuz gelecek yaşamdan habersizdirler; dünya hayatını madde yanı itibarıyla bilip kabul ederler!

8-) Nefslerindekini (hakikatlerini) hiç tefekkür etmediler mi? Allâh, semâları, arzı ve ikisi arasında olan şeyleri sadece Hak olarak; belli bir ömür süreciyle yarattı! Şüphesiz ki insanlardan çoğu Rablerine ereceklerini inkâr edenlerdir.

9-) Yeryüzünde gezip dolaşıp bakmazlar mı ki, onlardan öncekilerin sonu nasıl oldu? Onlar (öncekiler), kuvvet itibarıyla bunlardan (şimdikilerden) daha şiddetli idiler... Arzı sürüp alt-üst etmişler ve onu (yeryüzünü), bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi... Onların Rasûlleri onlara açık deliller olarak gelmişti. (Demek ki) Allâh onlara zulmetmiyordu; ne var ki onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.

10-) Sonra kötülük (kendilerine zulüm) edenlerin sonu en kötü oldu! Çünkü Allâh’ın işaretlerini yalanlamışlardı; onlarla alay ederlerdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!