45. Câsiye Sûresi

Casiye Suresi Mekke döneminde 65.sırada nazıl olmuştur...  Abdullah İ.Abbas r.a. 14.ayetinin Hz.Ömer r.a. hakkında ve Medine-i Münevvere’de indiğini söyler... Sure, 37 ayettir... Adını, 28. ayetinde geçen “diz çökmüş, dizleri üzerine oturmuş” anlamına gelen “Casiye” kelimesinden alır.... Casiye Suresi 18.ayetinde geçmesi dolayısıyla “Şeriat”, 24.ayetinde geçmesi dolayısıyla da “Dehr” diye de isimlenmiştir...

Casiye Suresinde: HaMiym sırrı, vahdet-vücud konuları, vahiy-ayetler-tenziyl, Allah ayetlerinin tilavetini işitenlerin sorumluluğu, Semavat ve Arz’da bulunanların toplamı insan’a musahhar kılınmıştır, iman edenlerin bağışlayıcılıkları, Allah günlerini ummayanlar, herkesin yaptığı kendinedir, İsrailOğullarının üstün özellikleri, şeriat, Allah muttekıylerin Veliy’sidir, Kur’an ve HaMiym insanlara basiretler ve ikan sahiplerine ise hidayet ve rahmettir, hevasını ilah edinenler, Dehr’e tapanlar, her ümmet kendi kitabına çağrılır, kıyamet, amellerin bir nushası vardır, Hamd ve Kibriya Allah’ındır,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ha, Miiim.

2-) Bilginin tenzîli (tafsile indirme), Aziyz, Hakiym Allâh’tandır!

3-) Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.

4-) Sizin (insanlar - bilinçler) yaratılışınızda ve hayvanları (ırkları) türlendirmesinde, yakîn sahibi topluluk için elbette işaretler vardır.

5-) Gece ve gündüzün dönüşümünde, Allâh’ın semâdan yaşam gıdası (bilgi) inzâl edip de onunla ölümü (şuursuz - kendini yalnızca beden sanan yaşamı) sonrasında arzı (şuurlu yaşamla bedeni) diriltmesinde, rüzgârları (sürekli esen fikirleri) yönlendirmesinde; aklını kullanabilen bir topluluk için işaretler vardır.

6-) İşte bunlar Allâh’ın işaretleridir... Onları sana Hak olarak bildiriyoruz... Allâh’tan ve O’nun işaretlerinden sonra hangi söze iman ederler?

7-) Her kendini aldatan esîme (hakikatini inkâr ederek, oluşmuş benliğin içgüdüleri ve dürtüleriyle yaşayana) yazıklar olsun!

8-) Kendisine bildirilirken, Allâh işaretlerini işitir; sonra sanki onları işitmemiş gibi (üstüne alınmadan) büyüklük taslayarak (şirk düşüncesinde) ısrar eder... Onu, içine düşeceği feci azabı ile müjdele!

9-) İşaretlerimizden bir şey ulaştığında, onları alaya alır! İşte onlar içindir aşağılayıcı azap!

10-) Peşlerinde de cehennem! Kazandıkları (servet ve makâm türü) şeyler de, Allâh dûnunda edindikleri velîler de kendilerinden hiçbir azabı savamaz! Onlar için azîm bir azap vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!