58. Mücâdele Sûresi

Mücadele Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 104. veya 107. sırada inmiştir... 22 ayettir... Adını, bir kadının Hz.Rasulullah ile (o kadının) kocası hakkındaki tartışmasını (Mücadele’sini) bahseden ilk ayeti dolayısıyla almıştır... Bu nedenle bu sureye, mücadele eden kadın anlamına gelen “Mücadile” ve o boşama yeminini bahsetmesi dolayısıyla da “Zihar” Suresi de denir...

Bu tartışmanın konusu özetle şudur:

Arap örfünde kadın boşama yeminlerinden/yollarından biri de “Zihar”dır... Zihar ne?.. Bir erkek karısına: “Sen benim için anamın sırtı gibisin” dedi mi, artık o kadın ona haram sayılırdı... Kadının aleyhine olan cahiliyye boşama yollarından biri olan “Zihar” yemini yapana Kur’an, keffaret cezası getirmiş ve bu şekilde boşamayı lağv etmiştir...

Mücadele Suresinde: Zihar konusu, keffaret ve kolaylık, Allah her çokluğu ve herşeyi ihatadadır (daima vahdet var), necva(fısıldaşma)’nın çeşitleri, yasaklanan fısıldaşmalar, Allah’ın selamlaması ile selamlamayanlar, meclislerde yer açmak, ilim verilenlerin dereceleri, Hz.Rasulullah ile özel-gizli görüşmek isteyenin vermesi gereken sadaka, yeminleri ile günah işleyenler, şeytan Allah’ı zikretmeyi unutturur, HizbüşŞeytan, Allah ve O’nun Rasulleri kesinlikle galip gelirler, B-sırrıyla Allah’a ve Ahir Güne iman edenlerin istikameti ve tercihleri, Kalblerine iman yazılanlar ve Allah’dan bir Ruh ile te’yid edilenler, Allah’ın razı oldukları ve Hizbullah,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...  

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!