Muhammedî #28

Biz Alevî'yi de severiz, Sünnî'yi de severiz, Türk'ü de severiz, Kürt'ü de severiz, Arab'ı da severiz.
Biz Allâh'ın tüm kullarını severiz!

Tüm kullarına hizmet etmeye çalışırız.

İnsanların kendi menfaatleri için ortaya çıkarttıkları şartlanmalar bizi bağlamaz!

Siz, Kürt bir aileden doğmuş olabilirsiniz; Türk bir aileden doğmuş olabilirsiniz... Alevilerin arasında yetişmiş olabilirsiniz... Sünnîlerin arasında yetişmiş olabilirsiniz...

Bütün bunlar, sizi dışardan çeşitli fikirlere şartlandırabilir; ama bizim için bunlar hiç önemli değil!..

Bizim için önemli olan, sizin "Allâh kulu" olmanızdır!..

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:30 Muhammedî demek, Allah kulu olduğunun idrakinde demektir. Allah kulu olmak demek, Allah'ın tüm mahlukata rahmeti ve şefkati gibi, insanlara ayırım yapmadan, hiçbir tefrik gözetmeden faydalı olmaya çalışmak demektir. Karşılıksız insanlara birşeyler verebilmek demektir. İnsanları ellerinde olmayan şeyler yüzünden, suçlamamak, kınamamak, küçük görmemek, hor görmemek demektir. Sevgi demektir, aşk demektir.

02:00 Muhammedî olmak demek, insanların kalbinde, özünde, şuurunda Allah'ı görmek demektir. Allah'ı gördüğünüzde o noktada nasıl olur da Allah'a secde etmezsiniz? İnsanlar Kabe'de yusyuvarlak halka olup secde ederler. Ortadan o Kabe'nin köşeli binasını kaldırırsanız, görürsünüz ki insanların secdesi birbirlerinin varlığında olan Allah'adır.

05:00 İnsanlar, ellerinde olmayan şeylerden dolayı suçlanamaz ve herkesin kendi seçimi olmayan şeyden dolayı horlanması, suçlanması en yanlış olgudur. Böyle olduğunu bildiğimiz halde niçin bu insanları bu Türkt'ür, bu Kürt'tür, bu Arap'tır, bu Laz'dır, bu çingenedir, bu Çerkez'dir diye yanlış şekilde ithama kalkışıyoruz, onlara çeşitli şekillerde kendi değer yargılarımızı etiketliyoruz? İnsana yakışır mı bu?

06:00 İslam'ı anlamak istiyorsanız Mevlana'ya bakın, Yunus'a bakın, Hacı Bektaş Veli'ye bakın, Ahmed Yesevi'ye bakın. Kendinize örnek alacağınız o kadar çok hakikat ehli, mânâ ehli, sır ehli zevat var ki; bunlar işte İslam'ı temsil eden kişiler! Bunlar işte Muhammedîliği temsil eden kişiler.

07:00 "Ben Muhammedîyim" diyorum ki, bunun mânâsı; Ben insanları tarikatları, mezhepleri, inançları ne olursa olsun, onlara rahmetle yönelme durumunda olanlardanım demek istiyorum.

10:00 "Muhammed", "Allah'ın kuludur". Allah kullarının özellikleri nelerdir?

12:00 Abdest, tövbe, namaz gibi ibadetlerin görünen ve görünmeyen yönleri nedir?

15:00 Bakın, şunu bilin: Rasulullah gelmiş, sizi bizzat muhatap alarak konuşmuş. Aradaki aracıların hiçbiri olmadan. Siz sadece Rasulullah'ın dediklerini yapmak suretiyle imanlı bir kişi olarak ebedi hayatınıza geçiceksiniz. Aradakilerin yorumlarına, değerlerine, fetvalarına uydunuz, uymadınız diye birşey kesinlikle sözkonusu değil. Yapacağınız iş için fetva aramayı bırakın. Sadece, bakın Rasulullah size o konuda ne demiş. Rasulullah'ın dediği size yeter... Kur'an size yeter...

16:00 Kabir sorgulamasının iç yüzü nedir? Sorgulama yaşam olayıdır, sorulan sorulara sözlü cevap verme durumu söz konusu değildir.

18:30 Ölüm, mümin için Dünya sonunda karşılacağı en mükemmel olaydır. Beden derdinden, bedenin ağırlığından, çilesinden kurtulup, ruhun hürriyetine kavuşmasıdır. Siz bu hürriyeti en güzel şekilde karşılamaya bakın. Dünya'dayken hürriyetinizi alın. Özgürlüğünüzü alın.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!