65. Talâk Sûresi

Talak Suresi, Medine-i Münevvere’de (tüm sureler itibarıyla) 100.sırada nazıl olmuştur... “Ey O Nebiy!” diye Hz.Rasulullah’a nübüvveti yönüyle hitab ederek başlayan üç sureden biridir(diğerleri: Ahzab ve Tahriym’dir).... Adı, boşanma’ya ait hükümleri konu edinmesi dolayısıyla “Talak” diye meşhur olmuştur... Boşanma ve kadın konularını bahsi dolayısıyla “Küçük Nisa” suresi de denir... 12 ayettir...

Talak Suresinde: Bazı Nübüvvet hükümleri, Talak (boşanma) ve buna ait ahkam ve hududullah gibi... Allah için şahadeti ikame etmek.... Allah’dan ittika edene çıkışlar, rızıklar, kolaylıklar ve tertemizlik nasib olur.... İnfak... Herbir nefs ancak Allah’ın verdiğince mükelleftir... Allah her zorluktan sonra bir kolaylık oluşturur... Rasullerin emrine itaattan çıkanların şiddetli hesabı... Allah’ın inzal ettiği Zikr, ki ondan maksat bir Rasul’dür... B-sırrıyla Allah’a iman edip salih amel yapanların mükafatı... Rızkın kendisine güzelleştiği kimse... Yedi Sdemavat’ın misli yedi Arz vardır; emr aralarında iner durur.... Allah herşeyi ilim olarak ihata etmiştir,... gibi konular açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!