Sayfayı Yazdır

75 - Kıyamet Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

 2. Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

 3. İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

 4. Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

 5. Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

 6. “Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?” diye sorar.

 7. Gözünde şimşek çaktığında,

 8. Ay tutulduğunda,

 9. Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!

 10. O süreçte insan: “Nereye kaçabiliriz?” der!

 11. Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur!

 12. O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!

 13. O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır.

 14. İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! (“OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir.” 17.İsrâ’ Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A.H.)

 15. Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)!

 16. Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

 17. Muhakkak ki Onu cem’ etmek ve Onun okunması bize aittir.

 18. Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol!

 19. Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir.

 20. Hayır! Bilakis siz acileyi (peşin olanı, dünyayı) seversiniz;

 21. Sonsuz gelecek yaşamı bırakırsınız!

 22. O süreçte yüzler ışıl ışıl parlar.

 23. Rablerine nazırdırlar!

 24. O süreçte nice yüzler de asıktır!

 25. (O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler!

 26. Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaştığında;

 27. “Kimdir ölümden kurtaracak?”

 28. Bilmiştir ki, yaşanacak o malûm ayrılık!

 29. Ayaklar dolanmıştır!

 30. O süreçte sevk rabbinedir!

 31. Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine)...

 32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi!

 33. Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti.

 34. Gereklidir sana, gerekli!

 35. Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli!

 36. İnsan, başıboş olarak bırakılacağını mı sanır?

 37. Dökülen meniden bir sperm değil miydi?

 38. Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti (amacına göre programladı).

 39. Ondan iki eşi; erkek (bilinç - aktif yapı) ve dişiyi (beden - pasif - edilgen) (bilinç - beden) oluşturdu.

 40. İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir?

75 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!