68. Kalem Sûresi

Kalem Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 2.sırada nazıl olmuştur... 52 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Kalem” kelimesinden alan bu surenin diğer bir adı “Nun” Suresi’dir...

Kalem Suresinde: Nun, Kalem ve yazdıkları... “İkra’”ya mazhar olan Hz.Rasulullah’ın, ondan sonra nazıl olan bu ilk ayetler ile O’nun üstün özelliklerinin ve büyük ahlakının vurgulanması... Kureyş kafirlerinin/Rasulullah’ı inkar edenlerin vasıfları... Zahiri mevkileri ne olursa olsun, Hak’dan ve Sistem’den gafil olanlara itaat edilmemesi... Cimrilik... Azabın kaynağı... Mücrim olmamak için müslim olmak lazım... Secdeye muktedir olamayanlar... Sahib-i Hut(Yunus)un ibreti... Kötü bakışlar (nazar)... Kur’an’ın öğüt olduğu alemler?,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır...

Bazı hadis-i şerifler:

Muhakkak ki Allah’ın ilk yarattığı Kalem ve Hut’tur(büyük balık’tır)... Ona (Kalem’e) dedi ki: “Yaz!”... (Kalem) dedi ki: “Ne yaziyim?”... “Kıyamet gününe kadar olacak herşeyi” dedi... Sonra (Hz.Rasulullah): “Nuuun, velKalemi ve ma yesturun”u okudu... Nun, Hut’tur (büyük balık’tır) ve Kalem ise Kalemdir.

“Nun, Levh-i Mahfuz’dur... Kalem, yayılan nur’dandır”.

Muhakkak ki Allah’ın yarattığı ilk şey Kalem’dir... Sonra Nun’u yarattı; o(Nun) divittir... Sonra ona (Kalem’e) dedi ki: “Yaz!”... (Kalem) dedi ki: “Ne yaziyim?”... “Amel, rızık, eser ve ecel’den olan ve olacakları yaz” dedi... O da kıyamet gününe kadar olmuş ve olacakları yazdı... İşte “Nun velKalemi ve ma yesturun” kavli budur... Sonra Kalem’in üstünü mühürledi de artık (Kalem) kıyamet gününe kadar konuşmadı... Sonra Allah, aklı yarattı da şöyle dedi: “İzzetim hakkı için, sevdiğim kimselerde seni mükemmel kılacağım, buğzettiğim kimselerde ise seni noksanlaştıracağım”.

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem’e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki...

2-) Sen, Rabbinin nimeti olarak, bir cin (görünmeyen varlık türlerinden biri) hükmü altında olan değilsin!

3-) Muhakkak ki senin için ardı kesilmeyen bir mükâfat vardır.

4-) Muhakkak ki sen azîm bir ahlâklasın!

5-) Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler;

6-) Hanginiz cinlere tutulmuştur!

7-) Muhakkak ki Rabbin, yolundan kimin saptığını (varlıklarından) iyi bilir! O, hakikate erenleri de (varlıklarında) iyi bilir!

8-) O hâlde yalanlayanlara itaat etme!

9-) Arzu ettiler ki, sen yumuşak (tavizkâr) davranasın da, onlar da (sana karşı) hoşgörülü davransınlar!

10-) UYMA! Çokça yemin eden (Allâh’tan ve Sünnetullâh’tan kozalı olduğu için) basit, düşüncesiz her kişiye;

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!