Uyanış #7

Bütün bu varlık, “Hakikat-i Muhammediye” denilen, Hz. Muhammed’in hakikati denilen, kendini seyreden “Akl-ı Evvel” için dilenilmiş, tasarlanmış, sûretlenmiş bir yapıdır...

Eğer, o mânânın seyri için var olmuşsan; beş duyudan, beşerî kayıt ve duygulardan arınıp, bilinç aynanı perdeleyecek en ufak bir tozdan, duygudan, düşünceden, şartlanmadan, bedenî ve içgüdüsel isteklerden arınmak suretiyle özüne yaklaşmak, sana mümkün olabilecektir.

Aksi takdirde;

“Bu yolda nice başlar kesilir, hiç soran olmaz!..”

Hükmünce geçer gidersin...

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Allah’ın indinde alemler nasıl var olmuştur? Algıladığımız ve algılayamadığımız varlıkları Allah nasıl meydana getirmiştir?

02:00 Tasavvuf, Allah’ı tanıma, bilme ve yaşama ilmidir.

09:00 Kesitsel algılama aracı diye isimlendirdiğimiz “beş duyu” ile, sonsuz-sınırsız varlık skalasından örnekler alıp, bu örneklere göre algılayamadığımız daha sayısız varlıklar olduğunu düşünebiliyorsak; aynı şekilde “Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler” de yüce Zat’ın kendindeki sonsuz sayısız manaları ortaya koyma gücünün kesitsel anlamlarıdır!!!

13:00 Yüce Zat’ın “Kuddüs” ismiyle işaret edilen manalarından oluşmuş sayısız "Nurani Varlık" mevcuttur ki; bu Nurani varlıkların ortaya koyduğu manalarla meydana gelmiş “Mukarreb Melekler”, “Muheymun Melekler” ve bu meleklerin bünyesinde oluşmuş sayısız alemler yaratılmıştır. Kendi Zat’ından, kendi ilminden özellikleriyle bezemiştir bu varlıkları!

17:00 Her an yok olup; var oluşumuzu neden fark edememekteyiz, düşündünüz mü?

18:00 İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir; mutlak halife olan Ruh-u Azam indinde yeryüzündeki insan ne ölçüye ne de hesaba gelir!

21:00 Allah, varlığın tüm katmanlarını, o katmanın kendisinden meydana getirilmiş bir yapıyla seyretmektedir!!

23:00 Aklın tanınma mertebeleri olan "Akl-ı Cüz, "Akl-ı Kül" ve "Akl-ı Evvel" in yepyeni bir bakış açısıyla bakış açısıyla tanımları?

28:00 Yarın terk edeceğimiz şey bugün de bize ait değildir!

30:00 Fiilimizle, amelimizle neyi talep etmekte olduğumuz önemlidir; lisanımızla talep ettiklerimiz değil!

33:00 Önce ilim sahibi olmak zorundayız ve onun içindir ki her şeyin başı ilimdir.

38:00 Şu anda sahip olduğumuz tüm özellikler, Yüce Zat’ın kendinde seyretmeyi dilediği özelliklerdir; dolayısıyla şu anda sahip olduğumuz özelliklerin değerini iyi bilmemiz gerekir!

39:00 Yeryüzünden Allah’ı tanıyıp, bilip-hissederek gitmekten daha değerli bir şey yoktur.

47:00 “Kainatı senin için yarattım” diye bahsedilen Zat; Kainatın kendisinden meydana geldiği diye tarif edilen "Hakikati Muhammediye"dir. İşte bu "Hakikati Muhammediye" veya "İnsan-ı Kamil"in manalarından bir manayı yeryüzünde açığa çıkartıcısıdır, yeryüzünde yaşamış olan, ‘Muhammed Mustafa’ efendimiz?!!

50:00 Yeni galaksilerin oluşumakta olduğunun bilimsel olarak tespiti; İlahi ilmin zuhuru olan başı ve sonu olmayan alemler ve evren gerçeğini ortaya koymaktadır!! İlm-i ilahi gibi Kudret-i ilahi’nin de başı ve sonu olmadığının tespitidir bu açıklama!!

57:00 "Nimetlerin en büyüğü Allah’ı bilmektir" demiştir Evliyaullah. O zaman Allah nasıl bilinir? Bilmenin yolu nedir?

58:00 Nefsi tanımak ne demektir? Nefsinin hakkını eda edememek ne demektir. Sonuçları ne olur?

1:05:00 Kendi benliğinin var olmayıp, ilahi benlikle var olduğunu hisseden kişi; elinde olmaksızın ‘Ben Hakkım” der! Bu yol firavunlukla da yakine ermek ile de son bulabilir!

1:09:00 Vahdet ilminin gereği şuurda yaşanır; ilmin kırıntılarını bilip bunu beden boyutunda yaşamanın sonu gaflettir.

1:12:00 Rasulullah aleyhisselam efendimizin "Beni gören hakkı görmüştür" demiş ve görebilenler, Onu tastik etmiştir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!