43. Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi Mekke döneminde 63. sırada nazıl olmuştur, 89 ayettir... Adı’nı 35.ayetinde geçen altın, altından yapılı zinet eşyası, mücevher manalarına gelen “Zuhruf” isminden alır...

Zuhruf Suresinde: HaMiym sırrı, Arapça Kur’an’ın hikmeti, Ümmül Kitab, taşıyıcı vasıtalar, Tekillik gerçeği ve tecezzinin imkansızlığı, kız-erkek evlatlar, Hz.İbrahim ve kelime-i bakıye, maişetin taksimi ve derecelerin hikmeti, insanlar tek bir ümmet değildir, Rahman’ın zikrinden a’ma olanın arkadaşı kim, iki doğu sırrı, Musa-fravun konusu, MeryemOğlu İsa ve kıyamet ilişkisi, korkudan muaf olan kullar, cehennem’in hazini Malik, Rahman’ın çocuğu da Rahman olurdu husususu, şehidlerin (bilerek Hakka şahid olanların) şefaatı, iman etmeyenlere de “Selam” verilir,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ha, Miim.

2-) O hakikati apaçık açıklayan BİLGİye yemin olsun...

3-) Kesinlikle biz Onu Arapça bir Kur’ân olarak meydana getirdik, tâ ki (anlayıp) aklınızı kullanarak (değerlendiresiniz)!

4-) Muhakkak ki O, katımızda, Ana BİLGİde (İlmullâh), Alîy’dir, Hakiym’dir.

5-) Siz (hakikatinizdeki kuvveleri) israf eden bir topluluksunuz diye, sizi uyarmaktan vaz mı geçelim?

6-) Öncekiler içinde de nice Nebiler irsâl ettik.

7-) Onlara bir Nebi geldiğinde, mutlaka onun getirdikleriyle alay ederlerdi.

8-) Bu yüzden onlardan daha güçlü olan niceleri helâk ettik... Öncekiler ibret dolu hikâyeleriyle mazi oldu!

9-) Yemin olsun ki eğer onlara: “Semâları ve arzı kim yarattı?” diye sorsan, elbette: “Onları, Aziyz ve Aliym olan yarattı” diyecekler.

10-) O ki, arzı (bedeni) sizin için (içinde gelişeceğiniz) beşik kıldı ve hakikate eresiniz diye onda sizin için (düşünce akımları - meşreblere göre) yollar oluşturdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!