74. Müddessir Sûresi

Müddessir Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 4.sırada nazil olmuştur (müzzemmil suresinden önce, 3.sırada nazil olduğu da rivayet edilir... 56 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen ve Hz.Rasulullah’ın da bir ismi olan “el-Müddessir” (elbisesine bürünen, örtünüp gizlenen)den alır (Müddessir’in aslı da Mütedessir’dir)...

Kur’an vahyinin ilk başlangıcı Alak Suresi’nin ilk beş ayeti olsa da, vahye ara verilmesinden sonra ve bir daha kesilmemek üzere vahyin ardı arkasına gelmeye başladığı sure Müddessir Suresi’dir... Sahabenin tanıklığı ve bildirdiklerine göre Hz.Rasulullah’a vahiy gelişi,  Müddessir Suresi’nin ilk beş ayetinden sonra kızışmıştır… Nitekim hadis-i şerifte: “Sonra (Müddessir’in başındaki ayetler nazil olduktan sonra), vahiy kızıştı ve ardı arkasına gelmeye başladı”, buyurulur... Bu nedenle bu sureyi vahyin başlangıcı sayanlar da vardır...

Vahye ara verilmesi konusunda Kuran’dan şunları söyleyebilirz:

1) Duha Suresi: 3: “Rabbin sana veda etmedi, darılmadı da”,

2) Müddessir Suresi’nin başı (1-7),

3) Meryem: 64: ”Biz ancak Rabbinin EMRi olarak tenezzül ederiz... Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan herşey Onundur... Ve Rabbin unutan değildir”...

Müddessir Suresinde: Nübüvvet-vahiy ilişkisi... Nübüvvet hükümleri ve tabiat perdesi.... Şuurun temizliğinin önemi... İhlas-zühd-sabır... Nakur (Sur) ve ölüm-ba’s... Kureyş’in sayılır beyinlerinden biri olan ve kavmi arasında “elVahid” (Biricik, Birtane) diye adlandırılan Velid b. Muğire’in ibretlik durumu ile anlatılan herbir insanın ferd/yalnız oluşu gerçeği... Sakar... Cehennem’i hükümleri altında tutan 19 melek ve astroloji... En büyük bela... Said, cehennemim esaretinden kurtulmayı başarandır... Sistem’i yalanlayanın cehenneme gireceği.... Şefaat nedir ve nereye kadardır... İman etmek için kendine özel vahiy gelmesini istemenin ve açılım-arınma-idrak için Sistem’i reddedip, gerekli disiplenleri ve çalışmaları ihmal etmenin yabani eşşeklik özelliği olduğu... Takva’nın ve mağfiret’in ehli Allah’dır,... gibi önemli konular açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!