78. Nebe' Sûresi

Nebe Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 80.sırada nazıl olmuştur... 40 ayettir... “Nebe” kelimesi “haber” demektir ki haber ulaştırana da “Nebiy” denir... Sure, “Nebe-i Azıym”i, yani “büyük haber”i açıkladığı için bu isimle isimlenmiştir...

Nedir Kur’an’ın verdiği “büyük haber”?..

Sad:65-68 ayetlerinde şöyle açıklanır:

De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım (farketmeniz gereken büyük bir gerçeği haber veriyorum; nefsim için, nefsimle konuşan değilim?)!... İlah’dan (Allah’ın gayrı vücud) bir şey yok, ancak Vahid, Kahhar olan Allah vardır... (Ki O,) Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasında olanların Aziyz, Ğaffar olan Rabbi’dir”... De ki: “O (vahdet gerçeği, B-sırrı?), Aziym bir haberdir!!!... Siz ise O’ndan (o büyük haberin ihbar ettiği büyük gerçekten?) yüz çeviriyorsunuz!”.

Bu ayetleri ve Kıyamet-Mürselat Sureleri’ni, Nebe Suresi’nin nebe’si (haberi) ile birlikte mutala edersek mesele daha da çarpıcı şekilde ortaya çıkar...

Ancak “Fetih” hali denilen “ölüm” ve onun müşahadesi ile mümkün olan gerçeklik, Büyük Haber’dir!!!...

İnsan’ın hakıkatı itibarıyla sınırsızlığı, yaşam gerçeği itibarıyla ölümsüzlüğü, sonsuzluğu büyük bir haberdir!... Yani “İnsan”ın asıl kendisine ait haber, “insan”a büyük bir haber’dir!..

Nebe Suresinde: Büyük Haber... Fetih-ölüm/kıyamet tecellisi... Rical-i Gayb ve insanlık boyutu... Fasl Günü... Cehennem, niye herkesin güzergahıdır... Hamiym ve Ğassak... Azab’ın hikmeti... Muttekıylerin kurtuluşu... “Rabb”ın önemi ve Rahman... Hak Gün... Kafirler niye tevazu ve icad-bereket vasıflı toprak olmayı temenni eder,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) ‘Amme yetesâelun;

Neyi sorguluyorlar?

2-) Anin Nebeil ‘Azıym;

Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?

3-) Elleziy hüm fiyhi muhtelifun;

Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

4-) Kellâ seya’lemun;

Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!

5-) Sümme kellâ seya’lemun;

Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!