75. Kıyamet Sûresi

Kıyamet Suresi, Mekke-i Mükerreme’de “elKaria” suresinden sonra 31.sırada nazıl olmuştur... 40 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Kıyamet” kelimesinden alır... “Kıyamet” kelimesi, kıyam etmek-ayağa kalkmak-dikilmek anlamına gelen “Kıyam”dan türemiştir... Kıyamet Günü ise, herşeyin gerçeğinin-iç yüzünün ortaya çıktığı, hiçbir şeyin örtülü-gizli kalmadığı tecelli; diriliş günü demektir....Bunun için, alem ve içindeki herşeyin yıkılıp gittiği gün de dense, doğrudur...

Kıyamet Suresinde: Kıyamet Günü ne demek?.... Nefs-i Levvame.... Kıyamet-Nefs-i Levvame ilişkisi... İnsan, önündeki kıyamet’ten gafil yaşar... Kıyamet hadiseleri... İnsan için Rabbinden gayrı kaçacak yer/sığınak yoktur... İnsan, en büyük ve açık delildir... İnsan’ın mazeret üretmesi, kendinden cahil olmasıdır... Acelecilik nefsanidir... Vehim hükmü ile vahiy telakki edilemez... Acile-ahiret ehli... Yüzleri parlayanlar ve asık olanlar... Ölüm aslında KİM/NE’den ebedi ayrılıştır!!!???... İnsan özel bir amaç için yaratılmıştır... İnsan’ın yaratılış etvarı-kıyamet ilişkisi,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Lâ uksimu Bi yevmil kıyameti;

Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

2-) Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh;

Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

3-) Eyahsebul’İnsanu ellen necme’a ‘ızameh;

İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

4-) Bela Kadiriyne ‘alâ en nüsevviye benaneh;

Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

5-) Bel yüriydul’İnsanu liyefcure emameh;

Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!