Sayfayı Yazdır

78 - Nebe' Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Neyi sorguluyorlar?

 2. Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?

 3. Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

 4. Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!

 5. Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!

 6. Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı?

 7. Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!

 8. Sizleri de eşler (bilinç - beden) olarak yarattık.

 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

 10. Geceyi örtü kıldık.

 11. Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.

 12. Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ) bina ettik.

 13. Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş - akıl) koyduk.

 14. Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik.

 15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.

 16. İç içe girmiş bahçeler!

 17. Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

 18. O süreçte Sur’a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.

 19. Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).

 20. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).

 21. Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!

 22. Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh’a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!

 23. Çok uzun süre kalıcılar olarak!

 24. Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!

 25. Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!

 26. Tam karşılığı olarak yaşamlarının!

 27. Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!

 28. Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı!

 29. (Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!

 30. O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!

 31. Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.

 32. Sulak bahçeler, üzüm bağları... (“Meselül cennetilletiy” uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.)

 33. Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluşmuş bedenler. Dişi - erkek ayrımsız! Allâhu âlem. A.H.)

 34. Dolu kadehler!

 35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

 36. Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere!

 37. Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân’dır! Hiç kimse O’ndan bir hitaba mâlik değildir.

 38. O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK’il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân’ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.

 39. İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!

 40. Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der “Keşke toprak olsaydım!”

78 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!