92. Leyl Sûresi

Leyl Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 9.sırada nazıl olmuştur... 21 ayettir... Adını, üzerine yemin edilen ilk ayetindeki “el-Leyl” (Gece)den alır...

Leyl Suresinde: Gece-Gündüz... Erkek-dişi... Yüsra-Usra ve bunların kolaylaştığı kimselerin özellikleri.... En Şakıy-En Takva ne demek ve özellikleri... İnfak-cömertlik-tezkiye ilişkisi... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Velleyli izâ yağşâ;

Kasem ederim örttüğü vakit geceye,

2-) Vennehari izâ tecellâ;

Parlayıp açığa çıktığında gündüze,

3-) Ve ma halekazzekere vel’ünsâ;

Erkeği ve dişiyi (etken ve edilgeni) yaratana ki,

4-) İnne sa’yeküm leşetta;

Muhakkak ki çalışmanız, elbette farklı amaçlara dönüktür.

5-) Feemma men a’ta vetteka;

Kim verir ve korunursa,

6-) Ve saddeka BilHüsna;

El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse,

7-) Fesenüyessiruhu lilyüsra;

Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!