93. Duha Sûresi

Duha Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 11.sırada nazıl olmuştur... 11 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “ed-Duha” (kuşluk vakti) kelimesinden alır...

Müddessir Suresi’nin girişinde açıklandığı üzere, Hz.Rasulullah’a OKU’nun/vahyin açılmasından sonra bir müddet  vahiy meleği nüzül etmez... Bu durum Mekke müşriklerinin “Rabbi Muhammedi terketti” gibi, dedikodularına da sebep olur... Nihayet bu sure nazıl olur... Bu sure nazıl olduğunda Hz.Rasulullah “Allahu Ekber” diyerek manevi hissiyatını, sevincini ifade eder... Bu nedenle Kur’an’ın mukabele hatimlerinde bu sure’den itibaren “Allahu Ekber” denilmesi bize sünnettir...

Duha Suresinde: Kur’an’ın Kitab tertibi itibarıyla “Leyl” suresinden sonra gelen “Duha” suresi, nüzül sırası itibarıyla da “Leyl” suresinden sonra nazıl olmuştur (rivayetlere göre 9. ve 11. sıradalar)... “Leyl” suresinde Hz.Ebu Bekr r.a.ın en takvaen cömert ve sıddıkıyyet gibi özelliklerinden bahsedildikten sonra “Duha” suresinde ise Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in muhteşem kemalatına, habibullah oluşuna, nübüvvet ve velayet gibi özelliklerine işaret edilmektedir...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!