Hazineyi Okumak

"Yok"luğunu ve var olanın yalnızca ismi "ALLÂH" olan olduğunu idrak edip İslâm Dini'ni kabullenenler, Hz. Muhammed'in getirdiklerini anlayıp o doğrultuda hazineyi bulmaya çalıştılar.

Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup, işaret edilen sırları deşifre ederek; ismi "ALLÂH" olanı, kendi Esmâ'sıyla yaratmış olduğu âlemleri ve içinde yaşadıkları sistem ve düzeni "OKU"yarak, kendi özlerindeki sonsuz muhteşem hazineyi buldular!

Kimi de etraf ve dedikodu-gıybetle ömrünü tüketerek kulluğunu yerine getirip, bu dünyadan ayrıldı... Sürüden biri daha öteye geçti, Yunus'un deyimiyle!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

02:00 Okumak ile "OKU"mak arasında ne fark vardır? "OKU"mak nasıl olur? Aradaki fark nasıl anlaşılabilir?

05:00 Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’a iman edenler O’nun açıkladığı “ismi ALLÂH olanı” önce “İHLÂS” Sûresi’nde tanımlandığı şekilde anlayıp idrak ederler... Ya da HOLOGRAFİK EVREN gerçeğini fark ederler; ki bu da aynı hakikate giden yoldur!

07:10 Evrensellik ötesi evren içre evrenlerin var olduğu NOKTA’nın ilminde var olan her birim ve yapıda, holografik gerçeklik nedeniyle Arş, Kürsî, Semâvat ve bunların ehli mevcuttur!

09:25 “Hasiyb” ismi Esmâ’dan olarak Rubûbiyet mertebesinde varlığında yer almaktadır, holografik gerçeklik doğrultusunda. Ötedeki tanrıya değildir hesap yani! Hakikatindeki “ismi ALLÂH olanın Melikiyeti”ne hesap verirsin “yevmidDİYN”-“DİN GÜNÜNDE”...

10:20 Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya başladığında, “B-ismi-ALLÂH Rahmân ve Rahıym”dir; yani “Hakikatim ismi ALLÂH olanın Rahmâniyet ve Rahıymiyetiyle açığa çıkmaktadır her an” demektedir ehli hâl!

11:30 “KUL” (DE Kİ) diye başlayan âyetler senin onları okumanı isterken; esasen bu âyetleri “OKU”yabilene “Bunun anlamını YAŞA!” uyarısını ihtiva etmektedir... Yani, bu dua âyetleri sana yukarıdaki tanrına yönel ve ondan yardım iste anlamında değil; senin varlığını ve hakikatini var kılan bu mertebelerin hakkını vererek ismi “ALLÂH” olana hakkıyla kulluk et, anlamındadır...

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!