102. Tekâsür Sûresi

Tekasür Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 16.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tekasür” (çokluk övünüşü, çoğaltma yarışı; çokluk, kesret)den alır...

Tekasür Suresinde: Tekasür’ün yani çokluk kuruntusunun, beşduyu dünyasının aldatıcılığı... Gerçeğe ancak “yakiyn” ile muttali olunduğu... Vefat’tan önce görmenin yolu ve perdeleyen dünyamız... Yakiyn mertebeleri... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı!

2-) Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

3-) Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz.

4-) Sonra (yine) hayır, yakında bileceksiniz.

5-) Hayır! İlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

6-) Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz!

7-) Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - gözlerinizle göreceksiniz.

8-) Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!