Akıl ve İman

Nereye kadar AKIL? Niçin, nasıl ve neye İMAN? Müminler neye İMAN zorunda? ŞEYTAN nereden indi? CİNLER niçin insanın düşmanı? "ÂMENTÜ"nün anlam ve açıklaması... "SÜNNET"in anlamları ve kapsamı... "KADER" konusunun içyüzü... Namaz, oruç, hac gibi kullukların sırları... "Sekrat'ül mevt" nedir; nasıl korunulur?

Düşünebilen beyinler, Kur'ân-ı Kerîm'i anlamak istediklerinde çok önemli işaretler ve uyarılarla muhatap olmaktadırlar...

İşte bir örnek...

Nisâ' Sûresi 136. âyetin başı:

"Ya eyyühelleziyne amenû Aminu Billâhi"

"Ey iman edenler, iman edin.... ??????....."

Burada iman etmeleri istenen kişiler, "İMAN EHLİ" olanlardır! "MÜMİNLERİN", "İMAN ETMELERİ" istenmektedir!..

Neye?..

"BİLLÂHİ" denerek "ALLÂH"a!

Hitap edilen kişiler "İMAN EDENLER" diye tanımlandığına göre elbette ki "ALLÂH"a, "RASÛLÜ'NE" ve kendilerine o ana kadar gelmiş olan âyetlere inanıyorlardı.

Durum böyle olunca, üzerinde durulması gerekli olan çok önemli husus, işte burada karşımıza çıkmaktadır! Şöyle ki...

Niçin, "İMAN EHLİNDEN" "iman etmeleri" istenmektedir "ÂMİNU BİLLÂHİ" uyarısıyla?

İşte; KURÂN'IN SIRRI, TASAVVUFUN ÖZÜ ve TEMELİ bu sorunun cevabındadır!

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

02:07 Sunu

06:15 Nereye Kadar Akıl?

29:44 Niçin İman?

41:49 Tasavvuf ve Felsefe

49:55 “Sünnet” Nedir?

59:10 “Şeytan” Cinler Niçin İnsana Düşmandır?

1:35:16 Sistem, “İslâm”dır!

1:37:32 “Nefs”in Hakikatine İman 

2:00:30 Nebi-Velî; Vahiy-İlham

2:13:32 İman Esasları “Âmentü”

2:28:06 Âmentü “B”illâhi

2:38:11 “B” Sırrıyla Anlayış

2:51:37 “Ve Melâiketihi”... Meleklerine...

3:14:30 “Ve Kütübihi”... Kitaplarına...

3:24:16 “Ve Rasûlihi”... Rasûllerine...

3:38:13 “Vel Yevmil Âhir”... Kıyamet Sürecine... 

3:52:46 “Ve Bil Kaderi”... Kadere... 

3:58:18 Kadere İman

4:42:27 Kader Açıklamaları

5:44:03 “Hayrihi ve Şerrihi Min Allâhi”,  Hayır ve Şerr, Allâh’tandır…

5:49:38 “Vel Bâ’su Ba’del Mevt” Ölüm Akabinde Yeni Bir Bedenle Yaşama Devam...

5:58:49 İslâm

6:13:54 İslâm’da Zorlama Yoktur

6:25:23 Kelime-i Şehâdet

6:33:38 Araç-Amaç

6:39:35 Dinin Direği “Namaz”

7:16:51 Allâh’a Yakîn Vesilesi... “Oruç”

7:26:20 “Hac”ca Gelince...

7:44:09 Ve “Zekât”...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!