96. 'Alak Sûresi

Alak Suresi’nin ilk beş ayeti kur’an vahyi’nin ilk ayetleridir... Bu nedenle Alak Suresi, iniş sırasına göre 1.sure sayılır... Aslında bütün bir sure  olarak ilk inen sure Fatiha Suresi’dir.... 19 ayettir... Adını, ikinci ayetinde gecen “Alak”dan alır... “Alak”, “Alaka”nın çoğuludur... “Alaka” pıhtılaşmış kan (yaş, yapışkan; hayatiyeti ve manyetizması olan kan; genetik), ilişip yapışmak, sevgi, alaka, embriyo,... gibi manalara geliyor...

Mekke-i Mükerreme’de, Nur Dağı’nın zirvesindeki Ğar-ı Hira’da, Ramazan Ayı’nda, Kadir Gecesi’nde gerçekleşen bu ilk Kur’an vahyi şöyle rivayet edilir:

Rasulullah s.a.v.e vahyin ilk zahir oluşu, uykuda (gördüğü) sadık rüyalardır... O bir rüya gördü mü, sabahın aydınlığı gibi illa gelirdi (gerçek çıkardı)... Sonra ıssız yere/halvete çekilmek kendisine sevdirildi... Böylece Ğar-i Hira’da halvete çekiliyordu... Ehline (ailesine) dönmeden bir kaç gece orada tehannüs (kendisi ile günahdan çıkılan fiil?, ibadet) ederdi... Bunun için (önceden) azık da alırdı... Sonra yine Hadice’ye döner ve onun misli için (Ğar-ı Hira’da kalacağı süre için) gene azık alırdı.... Ta ki Ğar-i Hira’da, O’na Hak geldi... O’na melek geldi de dedi ki: “İkra’= OKU!”... (Rasulullah da) dedi ki: “Ma ene Bi-Kari’in= ben (Bi-)OKUyan değilim!”... (Rasulullah anlatmaya devam etti): “(Melek) beni aldı da, cehdime(takatımın son noktasına) ulaşıncaya kadar (kendine daldırıp) şiddetlice sıktı... Sonra irsal etti(saldı, bıraktı) da dedi ki: <İkra’= OKU!>... Ben de dedim ki: <Ma ene Bi-Kari’in= ben (Bi-)OKUyan değilim!>... (Nihayet O Melek) beni üçüncü defa aldı da, cehdime (takatımın son noktasına) ulaşıncaya kadar (kendine daldırıp) şiddetlice sıktı... Sonra irsal etti (saldı, bıraktı) da dedi ki: <İkra’ Bi-ismi RabiKElleziy halak, halakal insan’e min alak, İkra’ ve RabbükEl Ekrem, elleziy alleme Bil-Kalem, allemel insan’e ma lem ya’lem>”.

Alak Suresinde: “OKU”nun anlamı ve OKU’manın önemi... Nasıl OKUnur ve ne OKUnur... İslam’ın Nebiy’si, Allah Rasulü Hz.Muhammed s.a.v.in vahyinin ilk kelimesi/ilk emri “OKU!”???... OKUduktan sonra Hz.Rasulullah, insanlara dönüp “La ilah illAllah!”, yani “tanrı ve tanrılık yok... Tek Bir Vücud Allah!” dedi(Sad Suresi’nin girişindeki açıklamaya bak)... Zira OKUmak olmazsa, yani “OKU”’dan önce ne “ismi Allah olan” ve ne yadsınamaz “Diyn” gerçeği anlaşılır, ve ne de insan kendini tanır!... Hadis-i Şerifte ifade olunduğu üzere: Hak gelip, Melekle tafsile çıkmazsa, gerçek sana ebediyyen kapalıdır... Velevki en yakınında, bilkuvve hazinen olsun!...

Ve Alak Suresinde şunlar da açıklanmaktadır: Alak... Kalem... Ta’lim... İnsan’ın kendini OKUma gerçeğinden müstağni görmesindeki tuğyan... Şartlanmalar istikametinde oluşan taassubu diyn edinenlerin çıkmazı... Astrolojik faktör... Zebaniler... Secde ve Rabbine yakınlık ilişkisi..... 

Click to View Transcript of This Video!

1-) Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!

4-) O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) (Yani) insana bilmediğini talim etti.

6-) Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) (Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

8-) Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Gördün mü o engelleyeni;

10-) Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!