75. Kıyamet Sûresi

Kıyamet Suresi, Mekke-i Mükerreme’de “elKaria” suresinden sonra 31.sırada nazıl olmuştur... 40 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Kıyamet” kelimesinden alır... “Kıyamet” kelimesi, kıyam etmek-ayağa kalkmak-dikilmek anlamına gelen “Kıyam”dan türemiştir... Kıyamet Günü ise, herşeyin gerçeğinin-iç yüzünün ortaya çıktığı, hiçbir şeyin örtülü-gizli kalmadığı tecelli; diriliş günü demektir....Bunun için, alem ve içindeki herşeyin yıkılıp gittiği gün de dense, doğrudur...

Kıyamet Suresinde: Kıyamet Günü ne demek?.... Nefs-i Levvame.... Kıyamet-Nefs-i Levvame ilişkisi... İnsan, önündeki kıyamet’ten gafil yaşar... Kıyamet hadiseleri... İnsan için Rabbinden gayrı kaçacak yer/sığınak yoktur... İnsan, en büyük ve açık delildir... İnsan’ın mazeret üretmesi, kendinden cahil olmasıdır... Acelecilik nefsanidir... Vehim hükmü ile vahiy telakki edilemez... Acile-ahiret ehli... Yüzleri parlayanlar ve asık olanlar... Ölüm aslında KİM/NE’den ebedi ayrılıştır!!!???... İnsan özel bir amaç için yaratılmıştır... İnsan’ın yaratılış etvarı-kıyamet ilişkisi,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

2-) Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

3-) İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

4-) Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

5-) Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

6-) “Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?” diye sorar.

7-) Gözünde şimşek çaktığında,

8-) Ay tutulduğunda,

9-) Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!

10-) O süreçte insan: “Nereye kaçabiliriz?” der!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!