Berlin Konferansı

Anlayışımaza göre Kurân’da İhlâs Sûresi'nde bize şunu anlatır:

"ALLÂH", "AHAD" oluşu dolayısıyla, sınırsız-sonsuz, zerrelere cüzlere ayrılmaktan berîdir!

"ALLÂH", "SAMED" oluşu dolayısıyla öyle bir tümel varlıktır ki, ne kendisine bir varlığın girmesi veya katılması söz konusu olabilir; ne de kendisinden ikinci bir varlığın çıkışı, meydana gelişi! Hiçbir eksiği, noksanı ve bu yüzden de bir şeye muhtaciyeti düşünülemeyecek olandır "ALLÂH"!

"ALLÂH", "LEM YELİD" oluşu dolayısıyla, kendisinden meydana gelecek ikinci bir varlığın mevcudiyetinden söz edilemez.

"ALLÂH", "LEM YÛLED" olması dolayısıyla, kendisinin meydana geldiği öne sürülecek ne bir tanrı ne de herhangi bir şey olarak, ikinci bir varlık mevcut değildir.

"LEM YEKÛN LEHU KÜFÜVEN AHAD" oluşu dolayısıyla da mikro ya da makro planda O'nun dengi, misli benzeri ikinci bir varlık yoktur... "AHAD"tır!

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

03:00 Beyinler nasıl kilitleniyor?

07:00 Kilitlenmiş beyinlerin kilidini nasıl çözebiliriz?

09:00 Toplumsal kilitlenmişliğin dışarıya yansıması "tutuculuk" veya "muhafazakarlık"tır.

11:00 Perde karşımızdakinin üzerinde değil bizim basiretimizdedir. Allah "Veli"lerinin tanınmaması da bu mekanizma ile olmaktadır.

15:00 Kişinin elindekini veya karşısındakini okuyabilmesi için ilk şart geçmiş bilgi birikimini bir yana koyabilmesi ; ikinci iş karşısında misal yollu işaret yollu anlatımlara dikkat etmesi; üçüncü şart ise ben bunu duymuştum okumuştum peşin hükümlülüğünü bırakmaktır.

19:00 "Mehdi Rasul" eskiye döndürücü veya tekrarlayıcı değil; yenileyici yani "Müceddid" olacaktır.

22:30 İslamiyet bu kadar yüce ve kutsal bir din ise niçin müslümanlar dünyanın en geri kalmış toplumları iken islam dışı toplumlar en gelişmiş toplumlarıdır?

29:00 Tanrı kavramına inanmamak ne demektir? Bundan dört bin yıl evvel İbrahim (a.s) de tanrı kavramının olamayacağını savunarak Hanif bir inanca sahip idi.

33:00 Rasulullah aleyhisselam da 39 yaşına kadar Hanif idi, tanrı tanımazdı! Ve Risaletinin ilk açıklaması olan "La ilahe"yi dillendirmiştir.

35:00 "B Sırrı" olarak açıklanmaya çalışılan "SIR" nedir?

45:00 İhlas Suresi ile ne anlatılmaktadır?

48:00 İçinde yaşadığımız evren bir dalgalar okyanusudur veya frekans okyanusudur. Bu dalgaların herbiri bir anlam ihtiva etmektedir. Bu olay Din literatüründe Allah’ın isim ve sıfatlarının, alemi meydana getirmesi olarak anlatılmıştır.

53:00 Benim varlığım Allah’ın varlığı ise Cennet, Cehennem, Kulluk nasıl anlaşılmalıdır?

56:00 Ruh diye öncelerde bahsedilen ölüm ötesi yaşam bedenidir; manyetik bedendir.

59:00 Ölümü tatmak diye bahsedilen nedir? "El Bais" ile bu kapsamca neye işaret edilmektedir? Allah isimlerinin hepsi her an yaşanmaktadır.

01:04:00 Kur’an yaşam manuelidir. Açığa çıkarsan da gizlesen de düşüncelerinizden sorumlusunuz diye neye işaret edilmektedir?

01:08:00 Münker-Nekir olarak bildiğimiz meleki kuvveler, Allah’ın Hasiyb isminin açığa çıkmasıdır. Yani bizdeki sorgulama melekesinin harekete geçirilmedir.

01:09:00 Allah’ın Sünnetullah ismiyle işaret edilen sistem ve düzeni bizim varlığımızda, beynimizde her an açığa çıkmaktadır.

01:11:00 Bütün insanlar, Rasul ve Nebiler dahil kabir aleminden kıyametin kopması Dünya’nın yok olması ile bütün insanlar istisnasız cehenneme gireceklerdir.

01:14:00 Dünyada sana ulaşmayan ‘Şefaat’ ahirette de ulaşmayacaktır.

01:15:00 Hangi şeyhe, tarikata tabisin sorusu, kabir sorgulamasında yoktur Kuran’ın açıklamalarına göre!

01:17:00 Dünyadan ayrılanlar neden "keşke dünyaya dönsek de yapmadıklarımızı yapsak" demektedirler?

01:18:00 Hadise göre "Cehennemde önce Rasul ve Nebiler ve sonra da Velilere kendine inanan insanları oradan çıkartacaklar" diye işaret edilen nedir? Bu nasıl olmaktadır?

01:20:00 Şartlanma ve değer yargıları nasıl oluşur ve fark edilebilinir?

01:30:00 Namaz denilen şey "Besmele"yi fark edip "Fatiha"yı yaşamaktır.

01:32:00 Halife olarak yeryüzünde meydana getirilen insan bunun sonuçlarını nasıl yaşar? Hayatında neler değişir?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!